Kristīna Zemīte - CV

IZGLĪTĪBA

1985. - 1988. Studijas vakara 3 gadīgajos dizaina kursos Latvijas Mākslas akadēmijā

1980. - 1984. Mācības Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas mākslinieciskās metālapstrādes nodaļā

DARBA PIEREDZE

No 1997.g. Kompjūtergrafiķe dizaina birojā “Makets”

1995. - 1997. Maketētāja un kompjūtergrafiķe SIA “Z & O”

1985. - 1995. Māksliniece noformētāja Paula Stradiņa klīniskajā slimnīcā. Darbs ar sietspiedes un fotogrāfijas tehnikām. Paralēli pašmācības ceļā apgūst kompjūtergrafikas iespējas.

Pēdējos gados darbs saistīts galvenokārt ar grafiskā dizaina izstrādāšanu plakātiem, bukletiem, koncertiem, vizītkartēm u.c.. Strādāju pie avīžu, žurnālu, mācību grāmatu dizaina un maketēšanas, piemēram, “Ave Lat Grupas avīze”, “Latvijas lauksaimnieks”.

Izstrādāti logo un firmas stili dažādām firmām, piemēram, “Latvijas Koku eksports”, “NA Light & Sound Company”, “Dziesmu laiks”, “Ineses Bērzupes zobārstniecības privātpraksei”, SIA “AB kāpnes”, “Latvijas Hematoloģijas biedrībai”.

LĪDZDALĪBA PROJEKTOS

2000.g.

Latvijas Nacionālās operas lapa

2000. g. PBLA Izglītības lapa
2000. g. PBLA mājas lapa
1999. g. Latvijas Izglītības Informatizācijas sistēmas mājas lapa

1999. g.

“Latviešu ievērojamāko diriģentu Interneta lappuses”

1998. g.

Finansu Komunikāciju grupas mājas lapas dizaina koncepcijas izstrāde

1998.g.

Līdzdalība Latvijas Arhitektūras muzeja projektā “Latvijas arhitektūras datu bāze INTERNET” pašreiz - http://www.music.lv/arts/la/

1997.g.

“Profesora Oļģerta Grāvīša kartotēkas “Latvijas mūzikas nozīmīgākās personālijas trimdā” pārstrāde elektroniskajā datu bāzē un iekļaušana Latvijas mūzikas kultūras WWW serverī”

PRASMES

 

Datorprogrammas Corel Draw, Adobe Photoshop, MS FrontPage, Macromedia Fireworks, Dreamweaver un citas.

VALODAS

Latviešu - dzimtā, krievu - tekoši, angļu - sarunvalodas līmenī.