Ar latviešu mūzikas vēsturi saistītu personību kartotēka
 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesora, latviešu mūzikas vēstures speciālista un entuziasta Oļģerta Grāvīša kartotēka ir pirmreizējs mēģinājums apkopot ziņas par Latvijas (un latviešu citviet) mūzikas personībām. Tas aptver 376 vienības, kura katra atspoguļo pamatziņas, objektīvos faktus un dažkārt arī autora doto vērtējumu, raksturojumu, piezīmes. Vairāk nekā 10 gadu garumā vāktais kopojums nevar tikt uzskatīts par pabeigtu, taču iekļaušana elektroniskā formātā ļauj to labot un papildināt, tādējādi pildot arī rosinājuma lomu, dodot aizvien pilnīgāku šo mūsu kultūras jomas atveidi.

prof., Dr. hab. art. Jānis Torgāns

 
 

 

Projektu atbalsta:


Amerikas Latviešu Apvienība

Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības Kultūras Fonds

webmaster
03/07/02