Ar latviešu mūzikas vēsturi saistītu personību kartotēka Sākumlapa Kartotēka Meklēt Par mums
 

 

Manas paaudzes jaunības laikos - pēckara studiju posmā konservatorijā, kad nevienam pat sapņos nerādījās mūsdienu datortehnikas brīnumpasaules sasniegumi, viena no zinātniskā darba "modernākajām" metodikām izpaudās kartotēku sistēmas izveidošanā. Īpaši jau tad, kad parādījās igauņu ražotās lielāka un mazāka apmēra perfokartītes. Mana profesora Jēkaba Vītoliņa padomam paklausot, sāku tās izmantot mazpazīstamu, nekādās enciklopēdijās nedokumentētu latviešu mūziķu dzīves un radošās darbības faktu fiksēšanai. It sevišķi noderīgs šāds "datu bāzes" veidošanas princips bija, strādājot Misiņa bibliotēkas t. s. "specfondos". Tur 60/70. gadu posmā pavērās aizvien lielākas iespējas, lasīt ne tikai tautai aiz-liegtos Latvijas brīvvalsts gadu izdevumus, bet arī plašākai sabiedrībai gandrīz pilnībā nepazīstamo latvju trimdas periodiku. Un kad izpētei tika atšķirti poligrāfiski skaistie, saturā. bagātie "Latvju Mūzikas" numuri, gribējās tajos rodamo bagātīgo informāciju iegūt arī personiskajā īpašumā. Tā tapa mana diletantiskā mājas kartotēka par toreiz nepelnīti noklusētajiem, mazzināmajiem ārzemju latviešu komponistiem, atskaņotājmāksliniekiem un citiem mūzikas darbiniekiem. Niecīgs aizsākums patreizējai faktaloģisko materiālu dokumentēšanai, ko nu jau datortehnikas laikmetā jaunās paaudzes muzikologiem iespējams izstrādāt profesionāli vērienīgi un pilnvērtīgi. Lai tad nu šajā jomā darbs vēršas plašumā ..!

 
  (Oļģerts Grāvītis)
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
profesors, Dr.art.
 

 

Projektu atbalsta:


Amerikas Latviešu Apvienība

Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības Kultūras Fonds

webmaster
03/07/02