Ilona Breģe

Velc, pelīte, saldu miegu, latviešu tautasdziesmas apdare

  • Žanrs: Kora mūzika
  • Izpildītāju sastāvs: jauktajam korim
  • Sacerēšanas gads: 1997
  • Papildus informācija: Dziesmuvaras Latviešu mūzikas fonda 1997. gadā godalgotās koŗa dziesmas, III. Sast. Aira Birziņa. – Dziesmuvara, 1998
  • Publicēšanas gads: 1998
  • Piezīmes: Godalgots Dziesmuvaras kora dziesmu konkursā 1997. gadā.
« atpakaļ