Oskars Šepskis (1850. - 1914.)

Starp latviešu profesionālo mūziķu pirmās paaudzes pārstāvjiem ir viens no spilgtākajiem komponistiem, kurš bijis pazīstams arī kā ērģelnieks - virtuozs.

O. Šepskis dzimis Jaunpilī, Kurzemes ērģelnieka ģimenē, kur gūst pirmās muzikālās zināšanas. Turpinot tālākās mācības Irlavas skolotāju seminārā, viņš Jāņa Bētiņa vadībā apgūst nopietnas zināšanas. J. Bētiņš palīdz savam skolniekam arī materiālajā ziņā, dodot iespēju 1867. gadā aizbraukt uz Leipcigas konservatoriju, taču nepietiekošas naudas summas dēļ ir iespējams studēt tikai vienu gadu. No 1869. gada O. Šepskis strādā Saldus baznīcā par ērģelnieku, bet 1876. gadā tiek uzaicināts uzņemties skolotāja pienākumus Pābsta mūzikas skolā Rīgā. 1881. gadā O. Šepskis vēlreiz dodas uz Vāciju, kur studē ērģeļu spēli un mūzikas teoriju Drēzdenē un Berlīnē. Atgriezies Latvijā, viņš no 1884. gada līdz pat mūža beigām strādā par ērģelnieku Rīgā.

O. Šepska daiļrade galvenokārt saistīta ar tautas dziesmu apdarēm. 1881. gadā iznāk viņa dziesmu krājums, kurā ir 20 dziesmas , no kurām 15 ir tautas dziesmu apdares, 2 oriģināldziesmas un 3 vācu dziesmas ( “Dziesmas, salasītas un priekš jauktā kora sastādītas no O. Šepska” ). Tautas dziesmu apdares parasti ir strofiskā formā, četrbalsīgā salikumā un stila ziņā neatšķiras no J. Cimzes apdarēm. Interesantākā apdare ir Jāņu dziesma “Sit, Jānīti, vara bungas”, kas veidota trijdaļu formā. Dziesmas vidusdaļā jauna melodija “Visiem vārti appušķoti”, kas variējoties izskan vairākas reizes. Tas ir viens no pirmajiem variāciju paraugiem kora dziesmā. Ļoti vērtīga šīs apdares īpašība ir visas kora faktūras melodizācija, pat ar zināmu tieksmi uz polifonizāciju.

20. gadsimta sākumā O. Šepskis sastāda un publicē dziesmu krājumu “Dziesmu pūrs”.Šajā

krājumā pārstāvētas arī reliģiska satura kora dziesmas, kam ir liela nozīme O. Šepska daiļradē.

Izmantotā literatūra

Vītoliņš Jēkabs. Krasinska Lija. Latviešu mūzikas literatūra. Rīga, Liesma, 1972.


Ruta Jākobsone

J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas

Muzikoloģijas nodaļas 3. kursa studente

1998. 2. februārī