Pēteris PLAKIDIS

Pēteris Plakidis dzimis 1947. gadā, Rīgā. Beidzis Latvijas Valsts konservatorijas (no 1990.g. Latvijas Mūzikas akadēmija) kompozīcijas klasi (1970) un asistentūru (1975) pie prof. V.Utkina.Strādājis par Nacionālā teātra mūzikas daļas vadītāju (1969-1974). Kopš 1974. gada strādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, profesors.

Komponists, pianists, koncertmeistars - gan savu, gan kolēģu darbu un klasikas interprets.

Muzikālajā izteiksmē klasicistiski līdzsvarots. 70. gadu simfoniskajā jaunradē attīstās no klasicistiskās uz folklorisko orientāciju. Piemīt analītisks īstenības skatījums. Raksturīgas 20.gs. mūzikā pārņemtās barokālās izcelsmes koncertformas. Mūzikas emocionālajai tēlainībai ir augsts tipizācijas līmenis.

Kamerlirikā vokālajam melosam piemīt zināma instrumentāla savdabība, pavadījums muzikāli suverens.

Instrumentālajām miniatūrām raksturīgs lineārs grafiskums, izklāsta dialoģiskums.

Kora dziesmās sintezē žanrisku raksturīgumu ar tieksmi pēc ārējā spilgtuma, neupurējot psiholoģisko saturu.

Līdzīgā ievirzē raksta arī mūziku bērniem.

 

Skaņdarbu saraksts

Vokāli simfoniskie skaņdarbi

Koncerti un citi simfoniskie skaņdarbi

Insrtumentālā kamermūzika

Vokālā kamermūzika

Skaņdarbi korim

Mūzika bērniem

 

Mūzikas izdevniecībā “Musica Baltica” Ltd pieejamie skaņdarbi:

 

Musica Baltica Ltd.
Brīvības iela 85
Rīga LV-1156, Latvija
Tel. (371) 2275575
Fax (371) 2278060

 

/Sgatavoja Karolīna Kalsone, LMA muzikoloģijas nodaļas studente. 1998.g, 27. maijs/
foto: Edmunds Mickus
e-pasts