Latvijas Komponistu savienības adrese:

Baznīcas ielā 37 - dz. 3, 
Rīga, LV-1011, 
LATVIJA

telefons/fakss: 7293059, 
telefons: 7293057
e-pasts: lks@td.lv