Latviesu dirigents Edgars Tons Latviesu dirigents Edgars Tons
 

Ieteicama literatura un periodika

 • Bregis V. Dirigents Edgars Tons // Teatris un dzive, R.: 1960, 4.num., 221.-228.lpp.
 • Briede V. Latviesu operteatris, R.: 1987, 247 lpp.
 • Darkevics A. Dirigents ar savu makslinieka koncepciju // Cina, R.: 1977.g. 17.janvaris
 • Gravitis O. Edgars Tons (1917.17.01.-1967.08.05.) vareja but astondesmitgadnieks // Dziesmusvetki, R.: 1997.g. februaris, 15.lpp.
 • Jofe E. Dirigents Edgars Tons // Latviesu muzika, R.: 1967, 4.num., 65.-75.lpp.
 • Jofe E. Edgars Tons // Padomju Latvijas muzikas darbinieki, R.: 1965, 551.-554.lpp.
 • Jofe E. Viriskiga speka atklajejs muzika // Literatura un Maksla, R.: 1967.g. 14.janvaris
 • Karklins L. Divi skatijumi uz Jana Ivanova simfonisko muziku // Literatura un Maksla, R.: 1988.g. 14.oktobris
 • Liepa K.,Tons E. Uz skatuves musu laikabiedrs // Rigas balss, R.: 1962.g. 30.julijs
 • Lindbergs J. Vinam butu septindesmit // Karogs, R.: 1987, 187.-188.lpp.
 • Spertale D. Kas paliek, kad aizskanejusi muzika? // Padomju Jaunatne, R.: 1977.g. 18.janvaris
 • Spertale D. Sarunas par lielo meistaru // Cina, R.: 1987.g. 16.janvaris
 • Tons E. Karlo Ceni koncerti // Literatura un Maksla, R.: 1958.g. 11.janvaris
 • Tons E. Kritikis - draugs un paligs // Literatura un Maksla, R.: 1960.g. 10.decembris
 • Tons E. La Scala un Covent Garden // Maksla, R.: 1964, 4.num., 43.-45.lpp.
 • Vanags J. Tric skartas stigas - atminu dzirkstis par Edgaru Tonu // Karogs, R.: 1971, 79.-89.lpp.
 • Viduleja L. Nosledzies Edgara Tona dzives loks // Literatura un Maksla, R.: 1967.g. 13.maijs
 • Vitolins J. Kad darbs dzen dzilu vagu // Muzikas kritika, R.: 1973, 314.-317.lpp.
 • Zarins M. In memoriam // Literatura un Maksla, R.: 1987.g. 16.janvaris