Latviešu diriģents Haralds MednisLatviešu diriģents Haralds Mednis

Bibliogrāfija

 • Ābele A. Starp divām mūžībām. // Māksla 1991.g. ¹2 - 55. - 62.lpp.
 • Ābele A. Starp divām mūžībām. // Māksla 1991. g. ¹3 - 25. - 36.lpp.
 • Ābele A. Starp divām mūžībām. // Māksla 1991. g. ¹4 - 27. - 37.lpp.
 • Bērziņš V. Mūžam nav gana. // Zvaigzne - 1986. g. ¹16 - 14.-15.lpp.
 • Danosa A. Arī es Jūs mīlu, Maestro! // Skola un Ģimene - 1986. g. ¹8 - 24.-25.lpp.
 • Dubļāns A. J.Cimzes prēmija - Haraldam Mednim. // Literatūra un Māksla - 1990. g. 24.novembris - 3.lpp.
 • Grāvītis O. Izcilākie tautas kori - Rīga, 1979. - 207 lpp.
 • Haraldam Mednim 90 gadu jubilejā. // Literatūra. Māksla. Mēs - 1996. g. 15.-22.augusts
 • Kaufmanis A. Lai celtos augšā gaismas pils. // Diena - 1996. g. 16. augusts. - 12.lpp.
 • Likteņdziesma 1. grāmata - Rīga, 1996. - 418 lpp.
 • Lapsa M. Dziesmu valdnieks. // Lauku avīze - 1990. g. 6. jūlijs - 7.lpp.
 • Lukševica L. Dieva un tautas svētīts mūžs. // Literatūra un Māksla - 1991. g. 16. augusts - 8.lpp.
 • Rušeniece L. Tautskolotājs.// Cīņa - 1990. g.6.jūlijs - 3.lpp.
 • Spertāle D. Nākdami no tautasdziesmas // Rīgas balss 1986. g. 16.augusts
 • "Pūrs" - 1994. g. ?1 -