Latviešu diriģents Haralds MednisLatviešu diriģents Haralds Mednis
 

Haralds Mednis un kompozīcija

"Kompozīcijas klasē vistuvāk tiek klāt pie mūzikas dvēseles."

Par H.Medni runā galvenokārt kā par diriģentu. Tomēr konservatorijas diplomu viņš ieguvis arī kompozīcijas klasē, mācoties pie Jāzepa Vītola, Ādolfa Skultes un Pētera Barisona. "Kompozīcijas klasē vistuvāk tiek klāt pie mūzikas dvēseles. Kur citur lai būtu gājis? Kordiriģēšanas klases tolaik nebija. Par pianistu vairs nevarēju - par vēlu. Citus instrumentus - tā kā par šauru." [lit. - 4]

Savulaik H.Mednis pievērsies instrumentālajai mūzikai - tapuši klavierdarbi, dueti, simfoniskajam orķestrim - svīta Trīs māsas, kā arī vairākas miniatūras. Rakstīts arī stīgu kvartetam un ērģelēm. Solo balsij sacerētas tautasdziesmu apdares, tapušas arī kora dziesmas. Turklāt sarakstīta arī opera Zelta zirgs, kuras pirmais cēliens tapis kā diplomdarbs, kas vēlāk ticis pabeigts.

Neskatoties uz darbiem kompozīcijas jomā, prioritāte tomēr neapšaubāmi ir korim un diriģēšanai. "Varbūt varētu būt vairāk, bet diena iznāk par īsu, un tā varēšana arī kļūst arvien īsāka. Kad tu jūti, ka cilvēki tevi gaida, tad tā vien gribas steigties tur - tu nedrīksti viņus pievilt." [lit. - 4]