Latviešu diriģents Haralds MednisLatviešu diriģents Haralds Mednis
 

Tā saka par Haraldu Medni

"Viņam ir viss. Viņš ir viss."

Mākslinieka Ulda Zemzara zīmējums - Medņa portrets (1965)

Gido Kokars: Haralds Mednis manā uztverē ir visbrīnišķīgākais, vistalantīgākais latviešu koru Dziesmu svētku vadītājs. Haralds Mednis ir cilvēks ar ārkārtīgi bagātu iekšējo intelektu. Leģendārais latviešu kordiriģents Haralds Mednis prot apvienot visus latviešu koru mūzikas māksliniekus savā iekšējā intelektuālajā bagātībā. [lit. - 8]

Raimonds Pauls: Haralds Mednis ir tā saaudzis ar "Gaismas pili", ka citu diriģentu vairs nevaru iedomāties. Šis latviešu mūzikas šedevrs viņa interpretācijā vienmēr ir kaut kas vienreizējs. Šim cilvēkam par godu varējām sarīkot Dziesmu svētkus - tādu miniatūru koncertu, veltītu Haraldam Mednim, kurā piedalītos 10 000 dziedātāju. [lit. - 8]

Artūrs Maskats: Divi milzīgi spēki - Latvijas zemes spēks un mūzikas spēks - ir padarījuši Haralda Medņa mūžu par leģendu. Tikai retajiem, Dieva izredzētajiem, izdodas panākt tādu saskaņu ar savu misiju, kuras augstākā jēga būtu izsakāma vārdā - kalpot. [lit. - 8]

Imants Kalniņš: …Par mūziķi, diriģentu, cilvēku, kura mūžs rit tā, kā Haraldam Mednim, var droši teikt: "Viņam ir viss. Viņš ir viss." [lit. - 8]

Imants Zemzaris: Haralda Medņa aktīvā darbošanās koru dzīvē iekrita pēckara periodā, okupācijas pusgadsimtenī. Tieši tad, kad vissvarīgākais bija uzturēt tautā labestību, garīgumu, vitalitāti un gara spēku, mākslas un kultūras alkas. Mednis nebija disidents, viņš varai nelēca acīs, bet pie katras izdevības netieši, starp rindām dziedātājiem pauda savu pozīciju - to, ka ir par latvisku un garīgu Latviju. Mednis ar savu būtni piepildīja dziedātājos (un visā tautā) nostalģiju pēc pirmskara nopietni izglītotā, kulturālā latvieša, arī iznesīgā, elegantā, bruņinieciskā, smalkā latviešu vīrieša. Arvien un visur itin kā otrais (ne Vīgners un ne Kokars). Bet arvien Dziesmu svētkos viņa parādīšanās diriģenta tornī bijusi labā zīme, baltais, pozitīvais tēls. Tieši šīs cilvēciskās kvalitātes un attiecības, domāju, nereti ir noteikušas māksliniecisko veikumu. [lit. - 8]

Eižens Tišheizers (kora "Tēvzeme" dziedātājs): "Koncertā redzu tikai viņa rokas un acis. Viņš var izvilināt no mums ārā visu." [lit.1]

Aivars Vegners (kora "Tēvzeme" dziedātājs): "Tas ir malds, ka koncertā viss top no Medņa žestiem. Tas kaut kur ir arī teātris, spēle. Tauta redz talantu. Bet pamatā tam ir šausmīga spēja pašam piespiesties strādāt un izstrādināt citus. Varbūt, ka ir kāds nepieciešamais minimums, lai dziesma skanētu. Loģiski. Bet mūsu dziesma bieži tiek samocīta, sabeigta melnajā darbā. Jau pirms koncerta esam ,,sadeguši". Reti ir tie brīži, kad trāpīts pirmssadegšanas mirklī, kad ir efekts." [lit.1]

Daumants Jānis Dravnieks (kora dziedātājs): "Haralds Mednis ir dzīva kormākslas vēsture. Mīlīgs, labestīgs, saudzējams, žēlojams, karsti mīlēts - īsts latviešu Baltais tēvs; ja izaudzētu garu bārdu, būtu īsts Krīvu krīvs vai Beverīnas dziedonis." [lit. - 10]

Artūrs Cīpurs (kora dziedātājs): "Mednim raksturīga spēja iedziļināties dziesmas tēlā, prasme "pasniegt" to dziedātājiem un klausītājiem. Kvēls patriots." [lit. - 10]

Raimonds Baltakmens (kora dziedātājs): Pusgadsimtu dziedāts, klausot maestro Haralda Medņa žestam… Teikt, ka viņš ir "ievērojams diriģents", nozīmē pateikt par viņu maz, šauri, nepilnīgi. Mednis - tie ir Dziesmu svētki, kas mums līdzās! [lit. - 10]

Ojārs Paeglītis (kora dziedātājs): Medni var raksturot kā ļoti emocionālu dziesmas satura un formas interpretētāju. Mēs nekad nezinājām, kādas nianses būs atskaņojumā, tāpēc bija obligāta prasība - sekot rokai. Katrā koncertā varēja parādīties jauna interpretācija, sevišķi, dziesmas atkārtojot. Klausītāji bija patīkami pārsteigti. Kad Maestro juta, kia koris ir pati uzmanība un seko viņa rokai, radās brīnišķīgi dziesmu atskaņojumi, par kuriem bija prieks gan koristiem, gan klausītājiem. Visi diriģenti rāda tempu, ritmu, dinamiku, Bet Maestro rādīja arī izjūtu. ! [lit. - 10]

Ārija Straume (kora dziedātāja): Haralds Mednis - mūsu Krīvu krīvs. Galants, taktisks, smalkjūtīgs, prasīgs - sīkākajos niansējumos liek atkārtot neskaitāmas reizes, dažkārt līdz izmisīgam apnikumam. Bet, kad koncertā šīs vietas izdodas, - kāds gandarījums pārņem katru dziedātāju! [lit. - 10]