Latviešu diriģents Leonīds VīgnersLatviešu diriģents Leonīds Vīgners
 

LEONĪDA VĪGNERA DZIESMU SVĒTKOS DIRIĢĒTĀS DZIESMAS

1948.g. - 10. Dziesmu Padomju Latvijas 1.Dziesmu svētki.

Jauktie kori:

 • Alfr.Kalniņš. - Auseklis. “Meža meita”.
 • Jāz.Vītols. - Auseklis. “Gaismas pils”.
 • Latv.t.dz. J.Cimzes apd. “Rīga dimd”.
 • Lietuviešu t.dz. S.Šimkus apd. “Zaļā peonija”.
 • Igauņu t.dz. E.Arro apd. “Bārkstis”.
 • Latv.t.dz. virkne J.Cimzes apd. “Jāņu dziesmas”.

Vīru kori * :

 • Jēk.Mediņš. - V.Lukss. “Zied zeme”.
 • Jēk.Mediņš. - B.Kasars. “Tēvu zemei”.
 • Jāz.Vītols. - V.Plūdonis. “Atmaksas diena”.
 • (“Dies irae” - D.K.)
 • E.Dārziņš. - P.Lasmanis. “Lai vētra krāc”.

(* Pēc Dziesmu svētku koncerta publicētajos preses materiālos rakstīts, ka 20.VII. koncertā izpildīta arī L.Vīgnera dziesma “Kalējiņi, bāleliņi” ar R.Blaumaņa vārdiem. Oficiālajā Dziesmu svētku programmā tā nebija ierakstīta. Šie fakti gūti no grāmatas: I.Grauzdiņa, O.Grāvītis. Dziesmu svētki Latvijā. Norise, skaitļi, fakti.Rīga,1990.,73.lpp.

1950.g. - 11.Dziesmu svētki.

Jauktie kori:

 • A.Liepiņš. - F.Rokpelnis “Staļinam”.
 • A.Novikovs. - Ļ.Ošaņins “Dzimtene mana”.
 • Jāz.Vītols. - Auseklis. “Gaismas pils”.
 • A.Skulte. - V.Lukss. “Darbam slava”.
 • V.Muradeli. - A.Surkovs. “Mūs veda Staļina griba” (ar pavadījumu).
 • Latv.t.dz. E.Melngaiļa apd. “Kade pārnāksi, bāleliņ”.

Vīru kori:

 • M.Gļinka. Operas “Ivans Susaņins” koris “Dzimtene mana”.
 • L.Vīgners. - R.Blaumanis. “Kalējiņi, bāleliņi”.
 • Latv.t.dz. Vīgneru Ernesta apd. “Strauja, strauja upe tecēj’ “.
 • 1955.g. - 12.Dziesmu svētki.

Jauktie kori:

 • E.Melngailis. - T.dz.vārdi. “Jāņuvakars”.

Sieviešu kori:

 • J.Ozoliņš. - I.Mežnora. “Dziesma”. (Atkārtota autora vadībā).

Vīru kori:

 • E.Arro. - J.Dolmatovskis. “Miera dziesma” (ar pavadījumu).

1960.g. - 13.Dziesmu svētki.

Jauktie kori:

 • Latgaliešu t.dz. J.Rozīša apd. - “Aiz azara augsti kolni”.
 • A.Novikovs. - B.Haritonovs. “Mūžsenais sapnis”.
 • E.Dārziņš. - J.Rainis. “Lauztās priedes”.

Vīru kori:

 • M.Herma. - J.Līvs. “Vīru dziesma”.
 • L.Vīgners. - R.Blaumanis. “Kalējiņi, bāleliņi”.
 • J.Ķepītis. - L.Paegle. “Meklētāji”.

1965.g. - 14.Dziesmu un Deju svētki.

Jauktie kori:

 • E.Melngailis. - T.dz. vārdi. “Jāņuvakars”.
 • Latv.t.dz. E.Melngaiļa apd. “Rīgas torņa gala zīle”.
 • E.Suhoņs. “Cik tu esi skaista”.
 • E.Dārziņš. - J.Rainis. “Lauztās priedes”.

Vīru kori:

 • O.Grāvītis. - B.Saulītis. “Ir viena zeme”.
 • L.Garūta. - Autores vārdi. “Jūra, plašā jūra”.
 • V.Kaminskis. - A.Skalbe. “Stiprie spārni”.
 • Latv.t.dz. Vīgneru Ernesta apd. “Strauja, strauja upe tecēj’ “.

Apvienotais sieviešu un vīru koris:

 • M.Zariņš. - F.Rokpelnis. “Kalnā kāpu lūkoties”.

1970.g. - 15. Dziesmu svētki.

Jauktie kori:

 • A. Holminovs. - J.Kameņeckis. “Dziesma par Ļeņinu”(ar pavadījumu).
 • Jāz.Vītols. - Auseklis. “Gaismas pils”.
 • V.Kaminskis. - O.Vācietis. “Zvērests” (ar pavadījumu).
 • Alfr.Kalniņš. - T.dz.vārdi. Kori no operas “Baņuta” (ar pavadījumu).

Vīru kori:

 • Alfr. Kalniņš. - K.Skalbe. “Šurp, brāļi!”.

1973.g. - 16.Dziesmu svētki.

Jauktie kori:

 • A.Holminovs. - J.Kameņeckis. “Dziesma par Ļeņinu” (ar pavadījumu).
 • E.Melngailis. - T.dz.vārdi. “Jāņuvakars”.
 • M.Zariņš. - F.Rokpelnis. “Uz jauno krastu” (ar pavadījumu).
 • Ģ.Ramans. - L.Kamara. “Kas to Rīgu dimdināja”.

Vīru kori:

 • Latv.t.dz. Vīgneru Ernesta apd. “Strauja, strauja upe tecēj’ “.
 • Baumaņu Kārlis. - Auseklis. “Trimpula”.
 • Jāz.Vītols. “Mežezers”.

1990.g. - 20. Vispārējie Latviešu Dziesmu svētki .

 • Jurjānu Andrejs. - Autora vārdi. Kantāte “Tēvijai” ar pavadījumu.
 • Jānis Mediņš. - V.Plūdonis. “Tev mūžam dzīvot, Latvija”.

Goda virsdiriģents:

 • 1977.g. - 17. Dziesmu svētki.
 • 1980.g. - 18.Dziesmu svētki.
 • 1993.g. - 21. Vispārējie Latviešu Dziesmu svētki.