Latviešu diriģents Leonīds VīgnersLatviešu diriģents Leonīds Vīgners
 

IZMANTOTĀ LITERATŪRA

Grāmatas, žurnālu raksti:

 • Briede V. - Latviešu operteātris. Rīga, 1987.
 • Klotiņš A. - Leonīds Vīgners. Latviešu mūzika.-Rīga, 1964.-186.- 202.lpp.
 • Likteņdziesma. 1.grāmata, S.Smiļģes pierakstīti kordiriģentu likteņstāsti, O.Grāvīša komentārs, koristu atsauksmes, vēstules, hroniku fragmenti V.Brangules sakārtojumā - Rīga,1996.
 • Rode A. - Leonīds Vīgners. LMA diplomdarbs. (zin.vad. S.Vēriņa)- Rīga, 1989.
 • Vēriņa V. - Leonīds Vīgners. Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis. A.- 1996.-50.sēj.,1,(582.)Nr.,80.-88.lpp.
 • Zariņš J. - Mans darbs teātrī. Rīga, 1974.

Raksti periodikā:

 • Brastiņš E. - Vai bēguma pazīmes. Tēvijas Sargs.-1940.-9.febr.
 • Briede V. - Daudzveidības rēbuss. Rīgas Balss.-1981.-10.nov.
 • Briede V. - Operdziedoņu paldies. Rīgas Balss.-1986.14.nov.
 • Darkevics A. - Dzimtas dzīvais ozols. Dzimtenes Balss.-1981.-12.nov.
 • Goldšteins E. - Dižozols. Cīņa.-1986.-7.nov.
 • Goldšteins E. - Leonīds Vīgners - 80. Literatūra un Māksla.-1986.-14.nov.
 • Grīnfelds N. - Nenogurstošais mākslinieks. Literatūra un Māksla.-1971.- 6.nov.
 • Kārkliņš. L. - Leonīds Vīgners un Skrjabina “Ekstāzes poēma”. Literatūra un Māksla.-1970.-4.jūl.
 • Krūms A. - Vīru koris “Dziedonis”. Jaunāko Ziņu pielikums.-1930.- 6.dec.
 • Lukševica L. - Atmini sauli. Cīņa.-1981.-10.nov.
 • Pupa G. - Leonīda Vīgnera gadu un skaņu raksti. Literatūra un Māksla.-1976.-6.nov.
 • Pupa G. - Bez grumbām dvēselē. Literatūra un Māksla.-1983.-1.apr.
 • Purene Dz. - Rex tremendae. Cīņa.-1969.-2.marts.
 • Purene Dz. - Talants un muzikalitāte. Cīņa.-1976.-10.nov.
 • Romanovskis N. - Kordiriģenti dzied Leņingradā. Cīņa.-1982.-28.maijs.
 • Sprancmanis J. - Kamerkora velte komponista jubilejai. Padomju Druva.- 1979.-23.aug.
 • Stumbre S. - Mūžam nerimstoša skaņu straume plūst. Literatūra un Māksla. -1966.-5.nov.
 • Vēriņa S. - Pārliecinoša atklāsme.Cīņa.-1979.-16.dec.
 • Vēriņa S. - Alfrēda Kalniņa kordziesma Igaunijā.Cīņa.-1980.-15.maijs.
 • Vēriņa S. - Klasisko kora dziesmu koncertā.Cīņa.-1980.-25.dec.
 • Vēriņa S. - Leonīds Vīgners pirms pusgadsimta un tagad. Literatūra un Māksla.-1981.-13.nov.
 • Vēriņa S. - “Mūza” Moldāvijā.Cīņa.-1981.-27.dec.
 • Vēriņa S. - Spoža mūsu konservatorijas simfoniskā orķestra uzstāšanās. Literatūra un Māksla.-1983.-11.marts.
 • Vilciņš U. - Nekad no pusceļa. Padomju Jaunatne. -1986.nov.
 • Vītoliņš Jēk. - Igauņu opera uz latviešu operas skatuves: E.Kapa “Atriebības ugunis” Valsts operas un baleta teātrī. Literatūra un Māksla.-1947.-9.maijs.
 • Vītols J. - Vīgneru Ernests manās atmiņās. Jaunākās Ziņas.-1933.- 29.maijs.
 • Zaharovs V. - Leonīds Vīgners diriģē Maskavā. Literatūra un Māksla. -1965.-25.marts.
 • Zālītis J. - Vīru kora “Dziedonis” dziesmu vakars. Jaunākās Ziņas.- 1931.-19.okt.
 • Zālītis J. - Jelgavas filharmonijas darbā. Jaunākās ziņas.-1932.- 16.aug.
 • Zālītis J. - Leonīda Vīgnera skaņdarbu vakars. Jaunākās Ziņas.- 1933.-10.marts.
 • Zālītis J. - Skan bezdarbnieku orķestris. Jaunākās Ziņas.-1933.- 24.maijs.
 • Zālītis J. - Vīgnera benefices koncerts Ķemeros. Jaunākās Ziņas.- 1936.-Nr.154.

KOMENTĀRI:

*1 Leo Blech (21.4.1871 Aachen - 25.8.1958. Berlin).

Diriģents un komponists.

1926 -1937 Berlin Stadt Oper.

1937.gadā emigrējis vispirms uz Rīgu, tad uz Stokholmu (par galma kapelmeistaru).

1949 - 1953 Rietumberlīner operas teātra mūzikas ģenerāldirektors.

*2 Hermann Abendroth (19.1.1883 Frankfurt am Main - 29.5.1956. Jena).

1934 - 1945 Leipzigas " Gewandhaus" - Kapelmeistars.

no 1946 Veimāras Nacionālā teātra mūzikas ģenerāldirektors.

Hermanis Ābendrots ir slavenā austriešu diriģenta un komponista Feliksa Motla skolnieks.

Felix Mottl (24.8.1856 - 2.7.1911)

Austriešu diriģents un komponists. Mācījies pie A.Bruknera. Vāgnera godinātājs. Pēc Vāgnera ielūguma 1876.g. asistējis pirmajā Baireitas operfestivālā (“Nībelungu gredzena” uzvedums).

Visu Vāgnera operu kopoto klavierizvilkumu veidotājs Peters izdevniecībā.

1888 - 1905 diriģents Baireitā.

Skat: H.Seeger. Opernlexikon. Berlin, 1978,S.11-12 (H.Abendroth), 83 (L.Blech), 378 (F.Mottl).

*3 Žukovs Mihails (1.(14) 1. 1901 Maskava - 8.11.1960 turpat) - krievu diriģents.

Rīgas operā 1946 - 1951,

pēc tam Maskavas Lielajā teātrī.

20.-30.gados bija saistīts ar K.Staņislavska operas studiju, vēlāk operas teātri.

Skat: Muzikālā enciklopēdija (J.Keldiša red.) II sēj, Maskava,1974, 405.lpp.