Latviešu diriģents Teodors ReitersLatviešu diriģents Teodors Reiters
 
 
Teodors Reiters Ļaudonas draudzes skolotāju vidū (blakus skol. A. Nesaule) 1908. gada vasarā