Latviešu ievērojamākie diriģentiLatviešu ievērojamākie diriģenti
 
 
 
 
Latvijas Kultūrkapitāla Fonda logoJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas projekta
Latviešu ievērojamāko dirigentu Interneta lappuses
realizāciju atbalstīja
Latvijas Kultūrkapitāla fonds.

Pateicamies Raiņa Literatūras un mākslas muzeja arhīvam par atsaucību