Latviešu ievērojamākie diriģentiLatviešu ievērojamākie diriģenti
 

Par projektu

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (LMA) projekta Latviešu ievērojamāko dirigentu Interneta lappuses realizācija bija iespējama pateicoties Latvijas Kultūrkapitāla fonda atbalstam.

 
 

Projekta vadītājs:

LMA datoru tīkla un WWW servera administrators
Edmunds Mickus

Projekta darba grupa:

Recenzenti un konsultanti zinātniskajos jautājumos:

  • JānisTorgāns, prof. Dr.habil. art. LMA zinātniskā darba prorektors,
  • Mikus Čeže, LMA lektors, mākslas maģistrs,
  • Vita Lindenberga, prof. LMA muzikoloģijas katedras vadītāja .

Informācijas apkopošanu un sistematizēšanu veica:

Māksliniece — Kristīna Zemīte

webmaster — Edmunds Mickus

Pateicamies Raiņa Literatūras un mākslas muzeja arhīvam par atsaucību