Latviešu ievērojamākie diriģentiLatviešu ievērojamākie diriģenti
 

Ieva Čerpinska

IZGLĪTĪBA:

 • no 1996.gada: studijas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas muzikoloģijas nodaļā;
 • no 1996.gada: studijas Latvijas Universitātes angļu filoloģijas fakultātes vakara nodaļā;
 • no 1983. līdz 1996.gadam: mācības Latvijas Mūzikas akadēmijas Emīla Dārziņa mūzikas skolas mūzikas teorijas nodaļā. Kvalifikācija: pedagogs.
 • no 1996.gada: solfedžo, harmonijas, mūzikas literatūras, formas analīzes, instrumentu mācības pedagogs Rīgas 6.vidusskolā.

CITA NOZĪMĪGA PIEREDZE:

 • 1998.gada oktobrī: ISEC un Lielbritānijas Padomes organizēts seminārs par pārbaudes darbu veidošanu;
 • 1995.gada augustā: divu nedēļu angļu valodas vasaras kursi Londonā.

PRASMES:

 • darbs ar datoru Word un Excel programmās;
 • valodas: latviešu valoda - dzimtā;
 • angļu - tekoši;
 • krievu - tekoši;
 • vācu - sarunu valodas līmenī.

INTERESES:

 • dziedāšana RLB kamerkorī ,,Austrums”;
 • angļu literatūra;
 • sports: basketbols, peldēšana.