Prof., Dr. art. Oļģerts Grāvītis

J. Vītola Mūzikas akadēmijas mūzikas vēstures katedras profesors, zinātniskā sektora līdzstrādnieks.

Sabiedriskās darbības lauks

Latvijas Komponistu savienības biedrs kopš 1952. gada; KS Valdes sekretāra amatā ievēlēts 1968. - 1974. un 1959. - 1962. g; KS Valdes loceklis 1956. - 1981. Latvijas KS delegāciju sastāvā 60. - 90. gadu periodā bijis daudzos ārzemju komandējumos (bijušās PSRS republiku centros, Somijā, Polijā, Bulgārijā, Vācijā, Ungārijā, Kanādā, ASV un citur). 1960. - 1989. Ir arī Latvijas Žurnālistu savienības biedrs, ilgāku laiku tās mūzikas sekcijas vadītājs. J. Vītola LVK - LMA Zinātniskās Padomes loceklis 1959. - 1990. Rīgas Latviešu Biedrības biedrs kopš 1997.gada, tās Mūzikas Komisijas priekšsēdētājs; 1998. - ievēlēts RLB Domē.

Radošais darbs


Informāciju sagatavoja Inga Vasiļjeva

Mūzika Latvijā, 1999 ©
webmaster