Pamazām mēs iestaigājam jaunajā gadsimtā, varētu teikt - modernajā laikmetā. Mūsu muzikologiem un valodniekiem būs jāsaņemas, lai tiktu visam līdz. Kā piemēru, gribu paradīt kā tagadējā laikā būtu apcerami modernie skaņdarbi.

Te varētu būt viena atsauksme par kāda anonīma komponista Sonāti op. 134, Nr. 29 1/4: "

Šīs sonātes galvenā pamatidejas būtība ir elektroniski disģenerētu skaņtrokšņu morfoloģiski - fonētiskas mikskultūras antisintēze.

Pirmās daļas iezīmīgie semantikas determinanti ir jāuztver vienīgi kā tekstuāli ģenerētas kontinumskalas referenciāli pieturas punkti. Pēdējā komunikatīvo funkciju subemancipācija komponēta subjektīvi asociatīvā artikulācijas ekspresismā, tāpēc šeit no izpildītāja tiek prasīta autentiska katarses un divetifikācijas premise ar viņā ietilpinātu tonālo disfunkciju embrionālismiem.

Otrās daļas ļoti iezīmīgais konglomerāts un ultrasterilā pseidosintēze, kā tas viegli paredzams, jau pašā sakumā, iestieg pilnīgi regresīvā fikciju akadēmismā, no kura obskuritātes izeju parāda beigu daļas superievadā iekomponētā morfoloģiskā iedīgļa subsidētā parametra apātiskā disoblēze. Šīs daļas beigas raksturīgas ar superpotenciālo ģenēzi, kuras atematiskajā mini - izskaņā tad uzplaukst visa destruktīvā krāšņuma ārējās atgrūšanas uzurpācija, prasot no izpildītāja ekskluzīvu šīs surogātformas preformāciju.

Par trešo daļu piebilstams, ka šeit tik raksturīgās manipulācijas nevar ne izpratnē, ne izpildījumā sagādāt nekādu neskaidrību, jo viņu predestināta pirmstadija jau "ad moriturum" iezīmē punktuālas mikrostruktūras retrospektīvo integrāciju visā viņas spožumā. Pianistam gan jāizvairās no nule pieminēto parametru rigorozas diskontroles, bet pašā kompozīcijas noslēgumā, kur atkārtoti parādās pirmajā daļā iedīgļa stāvoklī paturētais "modus operandi", ir ieteicams ar īpašu diversifaktivo - pārpūlēšanās procesu ietriekties jau skaidri saklausāmā subepiloga daudzkanālu aksēzē, lai beigu preakordam izskanot, sajūsminātais klausītājs nonāktu tanī mandatālā ekstāzē, kāda neizbēgami rodas šinī antiharmoniskā retrosektra distribūcijas instrumentālkoloristiskajā fermantisma presencē."