Ievadvārdi

Programma

Mākslinieki

Norises vietas

Presei

Par festivālu

Festivāla vēsture

Aina Kalnciema

Atbalstītāji

Kontakti

Pratum Integrum

Dmitriy Sinkovsky

Pavel Serbin

Olga Watts

Andres Mustonen

Ramon Jaffé

Andreas Frölich

Virpi Räisänen

Paolo Pandolfo

Travel Notes Project

Ruta Vaivade

Nodira Dadamuhamedova

Arte dei Suonatori

Les Ambassadeurs

Sydney Consort

Artemandoline

Alexis Kossenko

Concerto Köln

Sabine Devieilhe

Stefano Bagliano un Andrea Coen

Nuria Rial

Aleksejs Ļubimovs

Carlos Mena

Ricercar Consort

Baha muzikas fonds, Hipokrata iela 35-32, LV-1079, Riga, Latvija, talr.: 29208181, e-pasts: bachfestival@inbox.lv