Ievadvārdi

Programma

Mākslinieki

Norises vietas

Presei

Par festivālu

Festivāla vēsture

Aina Kalnciema

Atbalstītāji

Kontakti

Ansamblis RICERCAR CONSORT un Filips Pjerlo (Philippe Pierlot)

 

Ricercar Consort

 

„Aux paroles exprimées dans le chant, la musique apporte son pouvoir sur les passions humaines, sa vertu purificatrice et sa transcendance.” (Cantagrel)
(„Vārdiem, kas izteikti dziesmā, mūzika piešķir cilvēcisko kaislību spēku, savu attīrošo tikumību un savu transcendenci.”  Kantagrels)


    Mūziķu ansambļa nosaukums Ricercar (rich-er-kar) nozīmē vēlīnās Renesanses un galvenokārt agrīnā baroka instrumentālu skaņdarbu. Šā vārda burtiskā nozīme ir „meklēt”, un daudziem ricerkar skaņdarbiem ir prelūdijas funkcija, kurā tiek „meklēta” tam sekojošā skaņdarba tonalitāte. „Meklēt” ir bijis ansambļa Ricercar Consort moto kopš tā dibināšanas.
     Tas notika 1985. gadā, kad ar J. S. Baha „Musikalisches Opfer” ansamblis pirmo reizi izbrauca vieskoncertos ar jau solīdu starptautisku reputāciju, kas bija iegūta ar skaņdarbu ierakstiem, it īpaši - vācu baroka kantātēm un instrumentālo mūziku. Ansamblis sniedzis neskaitāmus koncertus kopā ar tādiem slaveniem mūziķiem kā Henri Ledroit, Max van Egmond un James Bowman.
    Šodien Filipa Pjerlo vadībā Ricercar Consort turpina izzināt baroka repertuāru no kamermūzikas līdz operām un oratorijām un valdzināt mūzikas mīļotājus ar saviem priekšnesumiem, kam vienlīdz raksturīgs dziļums un precizitāte un kuros svarīga loma ir senajam Renesanses un baroka instrumentam  viola da gamba.
    Mūziķu kolektīva ieraksti vienmēr izpelnās entuziasma pilnu reakciju gan no publikas, gan no starptautiskās preses : disks „De Aeternitate” ar kontrtenora Carlos Mena piedalīšanos saņēma balvu „Diapason of the Year 2002”,  un ar to sākās ražīgā ansambļa Ricercar Consort sadarbība ar mūzikas ierakstu firmu Mirare Francijā René Martin vadībā. „Fantazias for the viols”, Vivaldi un Pergolēzi „Stabat Mater”,  kā arī    „Valoroso”- itāļu komponista Bertali kamermūzikas darbu ieraksti, Baha kantātes un pavisam nesen arī Baha „Magnificat”  (žurnāla „Gramophone” redaktora izvēle) – ar neizsīkstošu aizrautību un izcilu profesionālismu ansamblis dāvā savu daiļradi visnozīmīgāko senās mūzikas festivālu klausītājiem.

„Vielleicht wird so ja im Himmel musiziert...der Vorschein einer besseren Welt”
Die Zeit 2009

(„Varbūt tā muzicē debesīs... parādība no kādas labākas pasaules.” Die Zeit 2009)

Ansambli Ricercar Consort atbalsta Beļģijas franču kopienas Kultūras ministrija.


Baha muzikas fonds, Hipokrata iela 35-32, LV-1079, Riga, Latvija, talr.: 29208181, e-pasts: bachfestival@inbox.lv