Ievadvārdi

Programma

Mākslinieki

Norises vietas

Presei

Par festivālu

Festivāla vēsture

Aina Kalnciema

Atbalstītāji

Kontakti

Projekts «Ceļojumu piezīmes» (Travel Notes Project)

 

Travel Notes

Moderni skaņdarbi  viola da gamba un  trompetei

Paolo Pandolfo, viola da gamba
Andrea Pandolfo, modernā trompete
Laura Polimeno, vokāls
Thomas Boysen, lauta, teorba
Alvaro Garrido, perkusijas instrumenti

 P.Pandolfo, A.Pandolfo, F.de André mūzika


Mākslā pagātne un tagadne ir cieši savijušās kopā radošā aktā.
 To nošķiršana ir tikai ilūzija.
Tā sauktā «senā mūzika» ir gan spēcīga sakņu sistēma, gan  varens rīks modernās mūzikas radīšanai, savukārt mūsdienu mūzika var sniegt negaidītas iespējas pagātnes skaņdarbu interpretācijā un izpratnē.

Pateicoties violas ārkārtējai izteiksmes daudzveidībai, šajā programmā klausītāji dosies muzikālā ceļojumā, kurā izzudīs maldīgais priekšstats par pagātni un tagadni kā divām atsevišķām pasaulēm, kas savā starpā nesazinās.
 Laiks nav tikai notikumu vienvirziena secība.

Senie instrumenti  viola un lauta, kas cieši saistīti ar Rensanses un Baroka laikmetu mūziku, harmonē ar modernās trompetes džezisko skanējumu un balss caurspīdīgo un ekspresīvo  skaņu, kas raksturīga modernajai un tautas mūzikai. Mākslinieku kvinteta improvizācijās un Paolo un Andrea Pandolfo kompozīcijās savijas klasiskās, senās, džeza un tautas mūzikas poēzija.

Projekts «Ceļojumu piezīmes» ir Laika mašīna

Senie mūzikas instrumenti viola da gamba un teorba var skanēt pārsteidzoši mūsdienīgi.  
Sens un nežēlīgs vēstījums par cilvēku klejojumiem skan
 Andrea Pandolfo skaņdarbā «Albanese».
Vai ir vēl kas aizvēsturiskāks un vienlaikus mūsdienīgāks par kara radīto izmisumu
 Paolo Pandolfo skaņdarbā «Bagdādes pavasaris», kur bombardēšanas troksnis jaucas ar austrumnieciskām melodijām.
Paolo violas un Tomasa lautas muzikālais dialogs skan pārsteidzoši moderni.
Trompetes elpa, kas saplūst ar violas vibrācijām dziļi sakņojas pagātnes mūzikā.
Laura Polimeno atgriežas seno trubadūru tradīcijā, dziedot F.de André Amore che vieni Amore che vai  («Mīla, kas atnāk, mīla, kas aiziet»).
 

In viaggio (Andrea Pandolfo)

Inno-Minato (Paolo Pandolfo)

Albanese (Andrea Pandolfo)

Metamorphosis (Paolo Pandolfo)

Amore che vieni Amore che vai(F.de André)

Nana Bobo (tautas mūzika, P.Pandolfo)

Baghdad’s Spring (Paolo Pandolfo)
Baha muzikas fonds, Hipokrata iela 35-32, LV-1079, Riga, Latvija, talr.: 29208181, e-pasts: bachfestival@inbox.lv