Ievadvārdi

Programma

Mākslinieki

Norises vietas

Presei

Par festivālu

Festivāla vēsture

Aina Kalnciema

Atbalstītāji

Kontakti

Barocksolisten München (baroka ansamblis, Vācija)

 

Barocksolisten München

“Ak, mans mīļais August! “


Lielais ceļojums ar Augustu II Stipro.  Tāds ilgstošs ceļojums bija obligāts jaunajiem prinčiem, bagātiem jauniem tirgotājiem un augstas kārtas angļu džentlmeņiem, lai iepazītu mākslu un kultūru, Vidusjūras piekrastes ainavu, ēdienu un vīnus, kā arī jaunāko muzikālo modi. Neraugoties uz to, ka šie jaunie cilvēki Itālijā bija ieradušies inkognito, viņu  personības tika viegli noskaidrotas, un drīz vien mākslinieki, rakstnieki un mūziķi ielenca viņus, piedāvājot pavadoņu pakalpojumus  ārzemniekiem (kuri bija tiklab bagāti kā iedomīgi) un tādējādi cerot saņemt no viņiem kādu pasūtījumu. Tādā kultūras apmaiņas ceļojumā Hendelis devās uz Itāliju, bet Vivaldi mūzika atrada ceļu uz Drēzdeni: tā Itālijas gars un dzīvesveids piešķīra krāšņumu dzīvei vēsākajās Ziemeļeiropas zemēs.

Doroteja Sīla, flauta
Andreass Helms, oboja
Katrīna Lazara, fagots
Šunske Sato, vijole
Kristīne Štihere, violone, kontrabass
Anna Marī Dragosita, klavesīns

Antonio Vivaldi (1678 – 17410)
Koncerts Fa mažorā, RV 597
flautai, obojai, vijolei, fagotam un basso continuo
Allegro-Largo-Allegro

Georgs Filips Telemans (1681 – 1767)
No svētku skaņdarbiem (aus Tafelmusik):
Trio Mi minorā TWV 42:e2
 flautai, obojai un basso continuo
Affetuoso-Allegro-Dolce-Vivace

Johans Frīdrihs Fašs (1688 – 1758)
Trio Fa mažorā
obojai, vijolei, obligāti fagotam un continuo
Largo-Allegro-Largo-Allegro

Antonio Vivaldi
Koncerts Sol minorā, RV 106
flautai, vijolei, fagotam un basso continuo
Allegro-Largo-Allegro

Antonio Vivaldi
Koncerts Do mažorā, RV 94
flautai, obojai, fagotam un basso continuo
Allegro-Largo-Allegro

Georgs Filips Telemans
Kvartets Sol mažorā, TWV 43:G
flautai, obojai, vijolei un continuo
I. Largo-Allegro-Largo
II. Vivace-Moderato-Vivace
III. Grave
IV. Vivace

Antonio Vivaldi
Koncerts Sol minorā, RV 107
flautai, obojai, Vijolei, fagotam un basso continuo
Allegro-Largo-Allegro

Baha muzikas fonds, Hipokrata iela 35-32, LV-1079, Riga, Latvija, talr.: 29208181, e-pasts: bachfestival@inbox.lv