Mērķi un uzdevumi 

Pamatojoties uz Latvijas I Starptautiskā saksofonistu konkursa Spožā nots ’2000 rezultātiem , konkursa organizācijas padome nolēma 2001.gadā Staicelē organizēt II Starptautisku saksofonistu konkursu Spožā nots ’2001.

Tā galvenie mērķi un uzdevumi:

  • sekmēt iespēju pulcēties vienkopus jaunajiem, topošajiem saksofona mūzikas izpildītājiem – iepazīt vienam otru, sacenšoties godīgā cīņā, katram gūt neatsveramas atziņas savai muzikālajai izaugsmei,
  • tuvināt abus žanrus saksofona mūzikas izpratnes spēlei,
  • sniegt klausītājiem iespēju iepazīt ne tikai Latvijas labākos dažādu žanru izpildītājus , bet arī ārzemju saksofona mūzikas izpildītājus,
  • iekļaujot konkursa obligātā repertuārā latviešu komponistu oriģināldarbus, maksimāli popularizēt tos klausītāju un izpildītāju vidū,
  • izvērtēt un salīdzināt katras valsts saksofona spēles skolu specifiku kopējā pasaules saksofona mūzikas kontekstā,
  • konkursu Spožā nots ’2000 perspektīvā nostiprināt par ikgadēju Starptautisku saksofonistu konkursu,
  • Latvijas III Starptautiskais saksofonistu konkurss Spožā nots ’2002 notiks

2002.gada jūlija mēneša beigās – STAICELĒ