SKAŅDARBU KONKURSS SAKSOFONA SPĒLES KONKURSAM SPOŽĀ NOTS

SKAŅDARBU KONKURSS SAKSOFONA AKADĒMISKĀS SPĒLES SPECIALITĀTĒ

Staiceles pilsētas Dome un Latvijas Komponistu savienība izsludina obligāto instrumentālo skaņdarbu konkursu akadēmiskās saksofona spēles specialitātē III Starptautiskajam saksofonistu konkursam SPOŽĀ NOTS, kurš notiks 2002.gada augustā Staicelē.

· Konkursam iesniedzami skaņdarbi, kas domāti:

· Konkursā aicināti piedalīties Latvijā dzīvojošie profesionālie komponisti, mūziķi, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studenti un Latvijas mūzikas koledžu audzēkņi.

· Konkursam iesniedzami jauni, nepublicēti, neatskaņoti un citos konkursos neapbalvoti skaņdarbi alta saksofonam ar klavieru pavadījumu.

· Skaņdarba atskaņošanas ilgums līdz 6 minūtēm.

· Grūtību pakāpei skaņdarbos jaunākajai grupai jāatbilst mūzikas koledžu audzēkņu tehniskajām un mākslinieciskajām iespējām, bet vecākajai grupai – Mūzikas akadēmijas studentu tehniskajām un mākslinieciskajām iespējām.

· Konkursam iesniedzamas skaņdarbu notis tīrrakstā kopā ar atsevišķi izrakstītu saksofona partiju.

· Skaņdarbi vienā eksemplārā ar devīzi un norādi par vecuma grupu iesniedzami vai iesūtāmi pa pastu līdz 2001.gada 1.decembrim Lielā ielā 7, Staicelē, LV-4043 ar norādi Konkursam SPOŽĀ NOTS, klāt pievienojot slēgtu aploksni ar autora vārdu, uzvārdu, adresi un telefona numuru.

Iesniegtos darbus vērtēs Staiceles pilsētas Domes un Latvijas Komponistu savienības izveidota žūrijas komisija. Žūrijas komisija piešķirs balvu 200,-Ls apmērā labākā skaņdarba autoram katrā vecuma grupā. Abi par labākajiem atzītie skaņdarbi tiks iekļauti III Starptautiskā saksofonistu konkursa SPOŽĀ NOTS obligāto skaņdarbu sarakstā. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2002.gada 15.janvārim. Konkursā neprēmētos darbus autori varēs saņemt Latvijas Komponistu savienībā.

DŽEZA TĒMU KONKURSS SAKSOFONAM

Staiceles pilsētas Dome un Latvijas Komponistu savienība izsludina džeza tēmu konkursu saksofona džeza spēles specialitātē III Starptautiskajam saksofonistu konkursam SPOŽĀ NOTS, kurš notiks 2002 gada augustā Staicelē.

· Konkursam jāiesniedz oriģināla džeza tēma, kura pierakstīta:

· Šajā konkursā iesniegtie darbi netiek dalīti pēc izpildītāju vecuma grupām.

· Konkursā aicināti piedalīties Latvijā dzīvojošie profesionālie komponisti, mūziķi, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studenti un Latvijas mūzikas koledžu audzēkņi.

· Konkursa darbi vienā eksemplārā ar devīzi iesniedzami vai iesūtāmi pa pastu līdz 2001.gada 1.decembrim Lielā ielā 7, Staicelē, LV-4043 ar norādi Konkursam SPOŽĀ NOTS, klāt pievienojot slēgtu aploksni ar autora vārdu, uzvārdu, adresi un telefona numuru.

Iesniegtos darbus vērtēs Staiceles pilsētas Domes un Latvijas Komponistu savienības izveidota žūrijas komisija. Žūrijas komisija piešķirs balvu 100,-Ls apmērā labākās džeza tēmas autoram. Konkursā par labāko atzītā džeza tēma tiks iekļauta III Starptautiskā saksofonistu konkursa SPOŽĀ NOTS obligāto skaņdarbu sarakstā. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2002.gada 15.janvārim. Neprēmētos darbus autori varēs saņemt Latvijas Komponistu savienībā.