Orķestra sastāvs
 
Orķestra 
koncertmeistare
Līga Muceniece
Orķestra 
direktore

Ieva Ozoliņa
 
1.vijoles Tatjana Kaminska (koncertmeistare)
Gidons Grīnbergs
Ilze Kirsanova
Māra Miķelsone
Artūrs Alksnis
Žanete Pitkeviča
Simona Tālberga
Dace Zariņa
2.vijoles Žanna Zaikānova (koncertmeistare)
Kārlis Bramanis
Edīte Strode
Laila Līdaciņa
Elvija Millere
Inta Broka
Aleksandra Šora
 
Alti Inese Staša (koncertmeistare)
Krista Legzdiņa
Itāna Kalniņa
Silvija Krauze
Liene Kļava
Čelli Ieva Ozoliņa (koncertmeistare)
Patriks Heislers
Rihards Štrauss
Violeta Liepsalde
 
Kontrabasi Gunārs Upatnieks
Jānis Stafeckis
Flautas Anita Kalniņa
Anete Toča
 
Obojas Egils Upatnieks
Mārtiņš Zālīte
Klarnetes Ojārs Spila
Guntis Kuzma
 
Fagots Helmuts Palkavnieks Mežragi Pauļus Luskauskas
Jānis Kronītis
Guntis Kronītis
  
Trompetes Andris Poga
Jānis Porietis
Trombons Kaspars Majors
 
Timpāni Artis Orubs Arfa Dagnija Zilgalve
 
Klavieres Inguna Liede