JAUNPILS - BIKSTU JAUKTAIS KORIS
diriģenti Jānis Āboliņš, Agrita Aleksejenoka

Pieredzes bagātākais, lielākais kultūras nama kolektīvs dibināts 1923. - 24. gada sezonā. Diriģenti šajos gados mainījušies, taču koris pastāv, dziesma dzīvo un skan. Korī dzied dziedātāji ar 30 gadu dziedātāju stāžu - Ilmārs Liepa, Adrians Valdmanis, kora prezidente Judīte Kalme, Velta Rudzāte, Andris Grāvītis, Jānis Liepa. Tie ir dziedātāji, kuriem kora dziesma ir sirds un dvēseles valoda.

Koris piedalījies visos Vispārējos Latviešu Dziesmu svētkos, Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētkos Rīgā un Visbijā. Cieši kontakti izveidojušies ar koriem Latvijā, Lietuvā, Dānijā.

Kora repertuārā ir latviešu tautas dziesmas, klasika un mūsdienu latviešu un ārzemju autoru darbi, kurus koris izpilda koncertos, draudzības vakaros, skatēs, vietējo baznīcu pasākumos. Tās ir dziesmas, kuras koris dziedājis gan priecīgos, gan skumjos brīžos.
Jaunpils - Bikstu jauktā kora nozīmīgākie pasākumi aizvadītajā sezonā:

A. Jurjānam veltītie svētki Meņģeļos;
Struteles baznīcas atjaunošanas dievkalpojums;
Jaunpils kultūras dienas ietvaros koncerts Plunģē un Žemaitijā (Lietuva);
Zemgales novada koru skate - 2. pakāpes diploms;
Kurzemes novada Dziesmu svētki Kuldīgā;
Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētki Gotlandē (Zviedrija).

Informāciju sagatavoja Ligija Rutka,
Jaunpils kultūras nama direktore

[PAR JAUNPILI]


Kontaktiem:
Jaunpils pagasts, "Pils", Tukuma rajons, LV-3145
Tālrunis (31) 62262


webmaster
ceturtdiena, 2002. gada 04. jūlijs