Dzimis 1964. gada 7. jūnijā Rīgā.

No 1971. gada līdz 1982. gadam mācījies Emīla Dārziņa speciālā mūzikas vidusskolā, no 1982. gada līdz 1987. gadam studējis Latvijas Valsts konservatorijas kompozīcijas nodaļā prof. Ģederta Ramana klasē.

No 1989. gada līdz 1992. gada studējis Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistratūrā kompozīcijas nodaļā prof. Pētera Plakida klasē.
1992. gadā  ieguvis maģistra grādu kompozīcijā.

1993. gadā 1 mēnesi piedalījies meistarstudijās Stokholmas Karaliskajā mūzikas augstskolā pie prof. S. D. Sanstrēma.

2001. gadā beidzis Latvijas Mūzikas akadēmijas operas un simfoniskā orķestra diriģēšanas prof. V. Gaiļa klasi. 

No 1986. gada līdz 1991. gadam strādājis E. Dārziņa mūzikas skolā par teorētisko priekšmetu pedagogu, bet no 1991. gada ir direktora vietnieks mācību darbā, mūzikas teorijas nodaļas vadītājs.
Kopš 1999. gada ir Latvijas Mūzikas akadēmjas dekāns, asociētais profesors (2005), no 2002.gada - akadēmiskā darba prorektors.

Piedalījies vairākos starptautiskos kompozīciju konkursos (Wiener Internationaler Kompositionswettbewerb “Casinos Austria” u.c), kā arī ieguvis laureāta nosaukumus Latvijas kora un kamermūzikas konkursos. 2003.gadā Sanktpēterburgā kļuva par IV Starptautiskā S.Prokofjeva diriģentu konkursa diplomandu. Ir JVLMA simfoniskā orķestra un kamerorķestra Sinfonia Concertante vadītājs. Sadarbojas ar LNSO.

Skaņdarbi

Kantāte Raudādama izvadīju solistei, jauktam korim un simfoniskajam orķestrim 06. 1986
Sinfonia A lielam simfoniskam orķestrim 03. 1991
Sinfonia B lielam simfoniskam orķestrim 03. 2010
Poema intenso simfoniskajam orķestrim 12. 1986
Prelūdija un fūga simfoniskajam orķestrim 01. 2007
Tango "quasi skumjas" simfoniskajam orķestrim 12. 2007
Parodija simfoniskajam orķestrim Sēru maršs Rozā panterai 03. 2006
Variācijas par Suņa polkas tēmu simfoniskajam orķestrim 03. 2006
Musica piana kamerorķestrim 07. 1992
Musica ostinata kameransamblim 11. 1993
Koncerts vijolei ar orķestri 08. 1996
Koncerts Altera veritas divām koklēm, alta flautai un akordeonam ar orķestri 08. 2005
Koncerts koklei ar orķestri 03. 1999
Koncerts divām koklēm ar orķestri 07. 2007
Fagotissimo! Koncerts diviem fagotiem ar orķestri 08. 2009
Koncerts klavierēm un saksofonam ar orķestri 08. 2002
Koncerts divām flautām un stīgu orķestrim ar klavierēm 02. 1985
Kamerkoncerts klarnetei, mežragam un kamerorķestrim 02. 1988
Koncerts tubai un pūtēju orķestrim 08. 2003
Koncerts pūšaminstrumentu orķestrim 02. 1989
Concertino meiteņu korim un saksofonu kvartetam 04. 2007
Diptihs sieviešu korim un pūšaminstrumentu orķestrim (H. Hansones vārdi) 12. 1991
"Veltījums" pūšaminstrumentu orķestrim 07. 1990
Latgaliešu tautas dziesmas apdare pūtēju orķestrim 07. 2002
Balāde pūtēju orķestrim 02. 2007
Quasi valse pūtēju orķestrim 01. 2010
1. stīgu kvartets 12. 1992
2. stīgu kvartets 08. 1994
Klavieru trio 07. 1995
For four klavierēm, vijolei, altam un  kontrabasam 07. 1999
Sonāte čellam un klavierēm 02. 1992
Variācijas altam un čellam 08. 1998
"Mūzika ar citātu" vijolei un klavierēm
(Alfrēda Kalniņa 115. gadadienai)
07. 1994
"Coda" vijolei un klavierēm 01. 1996
"Monologs, dialogs un epilogs" flautai, obojai, angļu ragam, čellam 02. 1990
Intermēdija flautai, trim violēm un čellam 08. 1998
Pizzicato vijolei solo 06. 1995
"Improvizācija" pieciem flautistiem 11. 1987
Spalvas pa gaisu fagotam solo 03. 2007
"Diskusija" trijiem flautistiem 10. 1994
Tautasdziesma četrām koklēm un ērģelēm 03. 2004
Zvani četrām koklēm (koklētāju ansamblim) 06. 2009
Quasi Mozart (parafrāze par V.A.Mocarta tēmu) divām obojām un angļu ragam 11. 2000
Trīs skaņdarbi klarnetei un klavierēm 10. 1992
"Diatoniskā sonāte" klavierēm trīsrocīgi 01. 1990
Sonāte klavierēm 10. 1987
Rečitatīvs flautai, čellam un klavesīnam 12. 1996
Senza fretta arfai un klavierēm 07. 1997
Imitācijas divām flautām un klavierēm 07. 1997
Monologs ar klavierēm altam solo 07. 1997
Agitato obojai un klavierēm 07. 1997
Con moto marimbai solo 02. 2002
Burvju čelli (parafrāze par V.A.Mocarta operas Burvju flauta tēmām čellistu ansamblim) 03. 2005
"Quasi sarabanda" čellistu ansamblim (J. S. Baha transkripcija) 11. 1997
Divpadsmit lineāras improvizācijas ar fūgām klavierēm 05. 1984
"Pasakalja" klavierēm 05. 1986
Svīta diviem pianistiem "Con corda" 09. 1996
Svīta diviem pianistiem "Quasi chorale" 07. 1998
"Musica repetitione" diviem pianistiem 11. 1994
"Divas vistas"(parafrāze par Ž. F. Ramo "Vistas" tēmām) diviem pianistiem 11. 1994
Funebre (parafrāze par F. Šopēna tēmām diviem pianistiem) 05. 1999
Quasi tautasdziesma (1-2-3-4) diviem pianistiem un sitaminstrumentiem 05. 2001
Quasi campanella (parafrāze par N. Paganīni - F. Lista tēmu diviem pianistiem) 12. 2000
Skaņdarbi bērniem  
Simfonija - cikls korim a cappella
"Vecās Rīgas likteņdziesmas"
08. 1990
Requiem jauktam korim a cappella 08. 1993
Mesa jauktam korim a cappella 07. 1993
Cikls jauktam korim a cappella "Dvēselīte" 12. 1988
Cikls jauktam korim a cappella "Krēsla" 04. 1989
"Ziemassvētku dziesma" jauktam korim a cappella 10. 1989
Vokālais cikls "Kārtu kārtām" (Ā. Elksnes vārdi) 01. 1984
Vokālais cikls "Dzīvības cerība" (Ā. Elksnes vārdi) 03. 1987
Vokālais cikls "Baltkrievu dziesmas" 08. 1988
Vokālais cikls "Krimas tatāru dziesmas" 08. 1991
Vokālais cikls "Veļu laiks" (Z. Lazdas vārdi.) 07. 1995
"Musica campana" mecosoprānam un klavierēm 07. 1991
Latviešu tautasdziesmu apdares balsij un klavierēm  

29-04-2010