Romualds KALSONS.

Dzimis 1936. gadā Rīgā, studējis kompozīciju Latvijas Valsts konservatorijā (no 1990. gada Latvijas Mūzikas akadēmija) pie prof. Ā.Skultes un orķestra diriģēšanu pie doc. J.Lindberga. Kopš 1973.g. strādā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, profesors (1988.g.), kompozīcijas katedras vadītājs (no 1990.g.), Valsts profesors (1999.g.) Komponistu Savienības priekšsēdētāja vietnieks (no 1999.g.)

Komponistam raksturīga psiholoģiski konfliktējoša mūzikas valoda. Ja daiļrades sākumā pārsvarā bija jūtamas neoromantisma un daļēji ekspresionisma tendences, tad sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados vērojami arī neoklasicisma principi. Astoņdesmito gadu mūzikā ienāk folkloras elementi, saasinās arī satīrisku un grotesku tēlu pielietojums. Autors savā daiļradē individuāli sakausējis dažādus divdesmitā gadsimta mūzikas izteiksmes līdzekļus - 12 skaņu sēriju tehniku, ierobežoto aleatoriku, dažādus koncentriskus un simetriskus veidojumus; pēdējā laikā uzmanības lokā ir arī modalitāte, bieži izmantota polifonija. Izcilākie Romualda Kalsona skaņdarbi pārliecina klausītāju ar ideālu mūzikas emocionālā spēka un mērķtiecīgu formas konstrukciju vienību. Autoram ļoti raksturīga bagāta, krāsaina instrumentācija, mūzikas koncertiskums un virtuozitāte.

Panākumus guvis R.Kalsona Vijoļkoncerts, sevišķi pēc V.Zariņa spožā atskaņojuma Minhenē (1993.g.) un Ženēvā (1996.g.). Koncerts klarnetei bijis ietverts Varšavas Rudens festivāla programmā. Vairākkārt ārzemēs skanējušas arī Mozaīka, Kāzu dziesmas, Poēma - fantāzija u.c.

Messa 1990 jauktam korim a capella rakstīta atmodas laikmeta cerību un šaubu iespaidā. Oratorija Petrus ir Vācijas pilsētas Cuxhaven pasūtījums un pirmatskaņojums noticis 1993. gadā autora vadībā festivāla ietvaros, jauno ērģeļu iesvētīšanas sakarā.

Opera Pazudušais dēls; Ojāra Vācieša libretu pēc Rūdolfa Blaumaņa pazīstamās drāmas sakārtojis un papildinājis Jānis Streičs. Pirmizrāde 1996. gadā Rīgā

Romualda Kalsona daiļrades pūrā mināma vēl instrumentālā un vokālā kamermūzika, skaņdarbi ērģelēm, kora dziesmas, tautas dziesmu apdares, mūzika bērniem.

Skaņdarbu saraksts

 

I Simfoniskie skaņdarbi.

 • Simfonieta 1964

 • 1.simfonija 1965

 • 2.simfonija 1968
 • 3.simfonija 1972

 • 4.simfonija “Jauni sapņi no vecām pasakām” O.Vācieša dzeja. 1974

 • “Pirms aiziešnas” Simfoniska epizode pēc N. Hikmeta dzejas motīviem. 1966

 • Romantiskā poēma 1968

 • Koncerts čellam ar orķestri 1970

 • Poēma-fantāzija simfoniskajam orķestrim 1975

 • Concerto grosso (solo Corno e` trombe) 1977

 • Simfoniskas variācijas klavierēm ar orķestri 1978

 • Koncerts vijolei ar orķestri 1978

 • Kāzu dziesmas 1979

 • Retrospekcija 1980

 • Variācijas simfoniskajam orķestrim 1982

 • Gadskārtu ierašu dziesmas 1985

 • Allegro simfoniskajam orķestrim 1986

 • Mozaika 1991

 • Koncentriskas aprises simfoniskajam orķestrim 2000

II Skaņdarbi kamerorķestrim.

 

 • Mūzika kamerorķestrim 1969

 • Simfonija kamerorķestrim (Nr. 1) 1981

 • Simfonija kamerorķestrim (Nr. 2) 1992

 • Koncerts klarnetei ar kamerorķestri 1982

 • Polifoniska studija 1992

 • Concertino “serio e` buffo” 2 pikolo trompetēm ar kamerorķestri 1993

 

III Vokāli simfoniskie skaņdarbi.

 

 • Kantāte Šlopsters-Klopsters O.Vācietis. 1971

 • Kantāte par mūžīgo braukšanu I.Ziedonis. 1973

 • Atvadvārdi O.Vācietis. 1979

 • Mana dzimtene K.Skujenieks 1988

 • Simfonija concertante K.Skujenieks 1988

 • Aleluja Psalmu teksti 1989

 • “Messa 1990” jauktam korim a capella 1990

 • Oratorija “Petrus” 1993

 • Opera “Pazudušais dēls” R.Blaumanis,O.Vācietis,

 • J.Streičs 1996

 • Kyrie eleison.  Pater noster - vokāli simfonisks skaņdarbs 1998

IV Skaņdarbi ērģelēm.

 • Pasakalja 1965

 • Prelūdija 1984

 • Triptihs trompetei, mežragam, ērģelēm 1991

 • Fantāzija un pasakalja 1992

 • Maza svīta ērģelēm “A,B,C,D,Es,F,Ges,As” 1993

 • Senatnīga vīzija 1997

 

V Kamermūzika.

 • Variācijas klavierēm 1960

 • Svīta flautai un klavierēm 1961

 • Kvintets pūšamajiem instrumentiem 1963

 • Sonāte-fantāzija klavierēm 1964

 • Sonāte vijolei un klavierēm 1964

 • Kapričio vijolei un klavierēm 1965

 • Stīgu kvartets 1973

 • Paraleles (2 klavierēm) 1976

 • Bērnu ainas 1978

 • 12 latviešu tautas dziesmu apdares klavierēm 1980

 • Svīta klavierēm četrrocīgi “Mozaika” 1982

 • Monologs mežragam solo 1984

 • Trio piccolo (V-no, V-cello, Piano) 1985

 • Poēma mežragam un klavierēm 1987

 • Dialoghi, Quasi sonata per clarinetto e cello solo 1987

 • Cinque movimenti per pianoforte 1987

 • Variācijas-etīdes flautai solo 1990

 • Harmoniski ostinētas variācijas čembalo 1991

 • VIA BALTICA klavieru sonātes II daļa 1995

 • Bērnu ainas II burtnīca "Spēlēsim četrrocīgi" klavierēm 1998

 • Groteska vijolei un klavierēm 1999

 • Intermeco čellam un klavierēm 1999

 • Lielā Baha pavēnī. Kopijas greizajā spogulī, klavierēm 1999

 • Negaidīta atklāsme 2 čelliem solo 1999

 

VI Vokālie cikli.

 • Dziesmu cikls ar persiešu dzejnieka Omāra Haijama vārdiem 1958

 • Sešas dziesmas ar mūsdienu franču dzejnieka Žaka Prevēra vārdiem 1960

 • Piecas dziesmas ar beļģu dzejnieka Morija Karema vārdiem 1960

 • Sešas dziesmas ar spāņu dzejnieka Federiko Garsia Lorkas vārdiem 1961

 • Septiņas dziesmas ar Jevgeņija Jevtušenko vārdiem 1962

 • Vokālais cikls “Runā laikabiedrs” 1963

 • Vokālais cikls “Daži prātīgi dialogi” 1967

 • Četras dziesmas ar Dainas Avotiņas vārdiem 1969

 • Sešas dziesmas ar Ārijas Elksnes vārdiem 1973

 • Ķēžu dziesmas. Māra Čaklā vārdi 1973

 • Etīdes par nebeidzamību. O.Vācieša vārdi. Mecosoprānam, flautai, čellam un klavierēm 1975 1975Rečitatīvs, ārija un duets tenoram un mecosoprānam ar ērģelēm. 1976

 • Vienkāršās dziesmas 1976

 • Vokālais cikls “Mīlestība”, O.Vācieša vārdi. Mecosoprānam, sit. instr. un

 • klavierēm 1978

 • Dažas humoreskas iz putnu dzīves 1981

 • Vokālais cikls “Mātei”. Ā. Elksnes vārdi 1987

 • Astoņas latviešu tautas dziesmas mecosoprānam un klavierēm 1983

 • Visa mūža garumā. K.Skujenieka vārdi 1987

 • Tēma ar variācijām. K.Skujenieka vārdi 1987

 • Triptihs “1941 … 1949 … 1989 … “ 1989

 • Trīs naivas dziesmiņas iz Rīgas senatnes. V.Ļūdēna vārdi (II red.) 1997

 • Četras liriskas miniatūras altam un klavierēm, Ulrikes JArnahas dzeja 1998

 • Solo dziesmas, bērnu dziesmas, kora dziesmas, dziesmas ansambļiem, instrumentālas miniatūras, mūzika filmām un teātra izrādēm.