Leonīds Vīgners
 
Es stāvu un krītu par
mākslu - LATVIETĪBU!!!
 
Latviešu ievērojamākie diriģenti
Leonīds Vīgners Latviešu ievērojamākie diriģenti
  Ievads
Leonīds Vīgners bērnībā (stāv pārējo bērnu vidū) - ap 1915. gadu  
  Leonīda Vīgnera izglītība
  "Rupjā veidā mākslas nav!"
  Leonīda Vīgnera darba pieredze
  "Ne kopēt, bet pārņemt dzirksti"
  Diriģētās izrādes un iestudējumi LNO
  L.Vīgnera kordiriģenta pieredze
  "Dzejnieks - labā roka, Mūziķis - kreisā roka"
  L.Vīgnera Dziesmu svētkos diriģētās dziesmas
  "Vajag pārdzīvot ne notis, bet mūziku"
  L.Vīgners: Mans svētījums Latvietībai. Domu pērles
  Izmantotā literatūra, komentāri
   
   

webmaster
01/07/02