Latviešu diriģents Teodors KalniņšLatviešu diriģents Teodors Kalniņš
 

Teodora Kalniņa kompozīcijas.

T. Kalniņam ir ap 130 skaņdarbu:Teodors Kalniņš (1950. g.)

 • 40 tautas dziesmas jauktam korim;
 • 28 apdares tercetam un sekstetam;
 • 9 kora dziesmas:
jauktam korim a cappella:
 • Vakara miers (Rainis);
 • Pie debesmalas (K.Krūza);
 • Nakts (F.Bārda);
 • Mūzas stunda (V.Plūdons);
 • Vakarā (J.Ziemeļnieks);
 • Sveicinājums (?);
 • Viz bāli zaļgans zaigums debess tālē (Rainis);
vīru korim a cappella:
 • Div’ jauni zēni (Rainis);
sieviešu korim a cappella:
 • Aiz kalniņa pērkonīt’s (K.Jēkabsons).
 • 17 solo dziesmas;
 • 35 tautas dziesmas solo balsij.

Kautrums, atturība un prasīgums pret sevi T. Kalniņam liedzis darbus publicēt. Bet pēc otrā pasaules kara reizēm radio dzirdētas skanīgas tautas dziesmu apdares.