Latviešu diriģents Teodors KalniņšLatviešu diriģents Teodors Kalniņš
 

Teodors Kalniņš – pirmā sieviešu kora
Latvijā diriģents.

LU studenšu Prezidija Konventa koris (1929 - 30. g.) kora vidū Teodors Kalniņš1927. gada 21. oktobrī nodibinājās Studenšu Prezidija Konventa koris, kura vadīšanu uzņēmās Nacionālās operas kormeistara palīgs T. Kalniņš, kas šai laikā vada P!K! vīru kori. Tas bija sevišķi grūts un nepateicīgs darbs - izveidot pirmo sieviešu kori tādā kvalitātē, ka tai līdzīgu kaimiņzemēs Lietuvā un Igaunijā neatrada.

T. Kalniņš teica : “….Sieviešu koriem, vairāk kā citiem, vajadzīga tīra intonācija, jo augstie toņi skan dzirdamāki .….”

Pašā sākumā bija apmēram 34 dziedātājas, taču jau atklāšanas koncertā 1928. gada 22. aprīlī jau ap 60 dziedātāju. Par šo koncertu bija milzīga interese, jo kā nekā sevi pieteica pirmais sieviešu koris Latvijā. Pēc koncerta J. Zālītis raksta: “Koncerts visumā rādīja jau pilnīgi nobriedušu kori, kas stāv pilnīgi drošos pamatos. Apdāvinātais diriģents T. Kalniņš divu gadu kora darbības laikā ir nostādījis to mākslas augstumos.” (Brīvā zeme. 1929.g. 14.V.)

Arī sieviešu koris ļoti daudz koncertēja Latvijas pilsētās un laukos, rīkoja patsāvīgus koncertus Rīgā.

Iekšējā disciplīna S!P!K! bija stingra un darbs tika darīts nopietni. Par to arī liecināja arvien labākās atsauksmes par kora koncertiem.

Daudzi kritiķi atzīmēja sieviešu koru nepopularitāti, galveno vainu liekot uz repertuāra trūkumu. Tomēr T. Kalniņš strādājot ar S!P!K! kori gāja varbūt grūtāko, taču noteikti pareizo ceļu - nedziedot vis Rietumeiropas komponistu vai klasiķu pārlikumus, bet “pievilinot” mūsu pašu latviešu komponistus mēģināt rakstīt orģināldziesmas un tautas dziesmu apdares.