III STARPTAUTISKAIS
KORU DIRIĢENTU KONKURSS
"RĪGA 2005"
Turpinot Baltijas valstu vairāk nekā gadsimtu ilgās kora dziedāšanas tradīcijas,
J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) kordiriģēšanas katedra
2005. gadā no 14. līdz 19. martam Rīgā organizē jau III Starptautisko koru diriģentu konkursu.
 
Pieteikuma anketa
 

Konkursa I kārta:
1) Konkursa dalībnieks diriģē vienu vokāli instrumentālu skaņdarbu no III kārtas repertuāra pēc paša izvēles (partitūru atskaņo divi koncertmeistari, kurus nodrošina konkursa organizētāji):
· F. Poulenc Gloria (IV, V, VI daļas)
· S. Rahmaņinovs Vesna
· A. Bruckner Te Deum (I, II, III daļas)
· J. Kalniņš Asins Tīrums
2) Darbs ar kori 20 minūtes (angļu vai vācu valodā) ar vienu no sekojošiem skaņdarbiem:
· J. H. Schein Wie lieblich sind deine Wohnungen
· J. H. Schein Freue dich des Weibes deiner Jugend
· C. Monteverdi S'andasse Amor a caccia
· C. Monteverdi Ohime! Se tanto amate
· W. Byrd Sing joyfully
· L. Marenzio I lieti amanti
· H. Schutz Verlei uns Frieden genädiglich
· C. Gesualdo Dolce spirito d'Amore
Koris minētos skaņdarbus iepriekš tehniski iestudējis. Dalībnieks strādā ar skaņdarbu interpretāciju un stilistiku. Konkrēts skaņdarbs katram dalībniekam tiks izlozēts 2005.gada 20.janvārī un paziņots reizē ar lēmumu par pretendenta ieskaitīšanu dalībnieku sastāvā.

Konkursa II kārta:
Kora mēģinājums un koncerts ar Latvijas Radio kori. Katrs dalībnieks 45 minūšu mēģinājumā sagatavo koncertam un koncertā atskaņo obligāto skaņdarbu - Pēteris Vasks Māte saule un vienu skaņdarbu no II kārtai paredzētā repertuāra:
· F. Poulenc Timor et tremor
· F. Poulenc Vinea mea electa
· F. Poulenc Tristis est anima mea
· F. Poulenc Tenebrae factae sunt
· F. Poulenc O magnum mysterium
· F. Poulenc Quem vidistis pastores dicite
· F. Poulenc Videntes stellam
· F. Poulenc Hodie Christus natus est
Koris minētos skaņdarbus iepriekš tehniski iestudējis. Dalībnieks strādā ar skaņdarbu interpretāciju un stilistiku. Skaņdarbus II kārtai dalībnieks izlozē iepriekšējās dienas vakarā.

Konkursa III kārta:
Mēģinājums ar kori un orķestri, koncerts. Katram III kārtas dalībniekam 45 līdz 55 minūšu mēģinājumā ar kori un orķestri jāsagatavo koncertam viens no III kārtai paredzētajiem skaņdarbiem:
· F. Poulenc Gloria
· S. Rahmaņinovs Vesna
· A. Bruckner Te Deum
· J. Kalniņš Asins Tīrums
Koris un orķestris minētos skaņdarbus iepriekš tehniski iestudējis. Skaņdarbu III kārtai dalībnieks izlozē iepriekšējās dienas vakarā.

Prēmijas
Konkursa uzvarētājiem paredzētas prēmijas:
· viena pirmā prēmija - EUR 1500 un laureāta diploms;
· viena otrā prēmija - EUR 1000 un laureāta diploms;
· viena trešā prēmija - EUR 500 un laureāta diploms;
· viena veicināšanas prēmija - EUR 250;
· speciālās sponsoru balvas.

Žūrija
Konkursa dalībnieku sniegumu (mēģinājumos un koncertos) vērtē starptautiska žūrija, kura strādā saskaņā ar konkursa žūrijas nolikumu. Žūrijas lēmums nav apstrīdams un pārskatāms.

Konkursa norise
Konkurss notiek trijās kārtās. I kārtā piedalās ne vairāk kā 16 dalībnieki. Uz II kārtu žūrija izvirza ne vairāk kā 8 dalībniekus, uz III kārtu - ne vairāk kā 4 dalībniekus. I kārtā piedalās LMA studentu koris, II kārtā - Latvijas Radio koris, III kārtā - Valsts Akadēmiskais koris Latvija, LMA studentu koris un orķestris. Konkursa dalībnieku uzstāšanās kārtību nosaka izloze pirms katras kārtas.

14.marts:
12.00 - dalībnieku reģistrācija;
13.00 - konkursa atklāšana un žūrijas komisijas sēde;
14.00 - 19.00 - vienas stundas mēģinājums ar koncertmeistariem.

15.marts:
10.00-18.00 - konkursa I kārta (diriģēšana pie klavierēm).

16.marts:
16.00 - konkursa I kārta (darbs ar kori)

17.marts:
16.00 - konkursa I kārtas turpinājums (darbs ar kori).
20.30 - I kārtas rezultātu paziņošana un izloze II kārtai.

18.marts:
10.00 - konkursa II kārta (mēģinājums ar kori);
18.00 - konkursa II kārta (koncerts);
21.00 - II kārtas rezultātu paziņošana un izloze III kārtai.

19.marts:
10.00 - konkursa III kārta (mēģinājums ar kori un orķestri);
16.00 - konkursa III kārta (koncerts);
19.00 - konkursa rezultātu paziņošana un noslēgums.

Konkursa rīkotāju adrese
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
K. Barona 1, Rīga, LV - 1050
Tālrunis (+371) 7228684,
Fakss (+371) 7820271
E-pasts: mkasparam@yahoo.com

 
 
Pieteikuma anketa
III Starptautiskais koru diriģentu konkurss Rīga 2005