11. starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss 'Jūrmala 2010' klavieru specialitātē
sākums | noteikumi | repertuārs | pilsēta | žūrija | kontakti | atbalstītāji

Informācija par konkursa norisi

Notikumu saraksts

16.05.2010. - dalībnieku reģistrācija un uzstāšanās kārtības izloze.
17.05.2010. - konkurss A grupā (Jūrmalas mūzikas vidusskolā).
18.05.2010. - konkurss B grupā (Jūrmalas mūzikas vidusskolā).
18.05.2010. - A un B grupas rezultātu paziņošana un laureātu apbalvošana.
19.05.2010. - konkurss C grupā (Jūrmalas mūzikas vidusskolā).
20.05.2010. - konkurss D grupā (Jūrmalas mūzikas vidusskolā).
21.05.2010. - C grupa, 2. kārta; D grupa, 2. kārta (Jūrmalas mūzikas vidusskolā).
22.05.2010. - C un D grupas 1. vietu ieguvēju mēģinājums ar orķestri.
23.05.2010. - mēģinājumi ar orķestri; laureātu koncerts un apbalvošana C un D grupām.

Vispārējā informācija

Konkurss notiks četrās vecuma grupās:

 • A grupa - Dalībnieku vecums no 8 līdz 11 gadiem (ieskaitot).
 • B grupa - Dalībnieku vecums no 12 līdz 15 gadiem (ieskaitot).
 • C grupa - Dalībnieku vecums no 15 līdz 19 gadiem (ieskaitot).
 • D grupa - Dalībnieku vecums no 19 līdz 24 gadiem (ieskaitot).


 • Konkurss notiks Jūrmalas mūzikas vidusskolas zālē. Konkursu vērtēs starptautiska žūrija, tās priekšsēdētājs - J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Klavieru nodaļas vadītājs prof. Juris Kalnciems.

  Konkursa uzvarētāji saņems diplomu, laureāta nosaukumu un naudas prēmijas.

  Žūrijai ir tiesības; nepiešķirt visas prēmijas; dalīt vienu prēmiju starp vairākiem konkursantiem. žūrijas lēmums nav apstrīdams un pārskatāms.

  A un B grupas tiek vērtētas 20 ballu sistēmā: 20-17 balles - pirmā vieta; 17-14 - otrā vieta; 14-11 - trešā vieta.
  C un D grupas tiek vērtētas pēc 25 ballu sistēmas.
  Grand Prix ieguvējs saņem naudas prēmiju.

  Konkursa otrā kārta tiek atskaņota ar klavieru pavadījumu. Ja dalībniekam nepieciešami koncertmeistara pakalpojumi, konkursa organizētāji tos nodrošina par atsevišķu samaksu EUR 30 apmērā.

  C un D grupas pirmo vietu ieguvēji uzstājas ar orķestri laureātu koncertā, konkursa noslēgumā.

  Dalības noteikumi

  1. Līdz 2010. gada 15. martam jāiesūta:

 • pieteikuma forma (lejupielādēt -> );
 • dzimšanas apliecības vai pases kopija;
 • fotogrāfija 4x5 cm;

 • Dokumenti tiek pieņemti arī elektroniskā formātā (e-pasta adrese: jurmala.mvs@apollo.lv).

  2. Dalības maksa (A grupa - EUR 20, B grupa - EUR 25, C grupa - EUR 30, D grupa - EUR 40) līdz 2010. gada 15.martam jāiemaksā sekojošajā kontā:

  Biedriba Latvijas Klavieru skolotaju asociacija
  Adrese: Kr. Barona 1, Riga, Latvia
  Reģ.nr.: LV40008000507
  Konta nr.: [IBAN] LV 24 UBAL 1180120585001

  Uzturēšanās izdevumi

  1. Visus ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki.
  2. Nakšņošana - viesnīcās: viesnīcu saraksts ->.