17. starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss Jūrmala 2016 klavieru specialitātē
sākums | noteikumi | repertuārs | pilsēta | žūrija | kontakti | atbalstītāji

NOLIKUMS

Notikumu saraksts

29.04.2016. - Konkursa atklāšana, dalībnieku reģistrācija un uzstāšanās kārtības izloze.
30.04.2016. - A grupa 1. kārta; B grupa 1. kārta.
01.05.2016. - C grupa 1. kārta.
02.05.2016. - A, B un C grupu mēģinājums ar orķestri.
03.05.2016. - A grupa 2. kārta; B grupa 2. kārta, C grupa 2. kārta.
04.05.2016. - mēģinājumi ar orķestri, laureātu koncerts un apbalvošana A, B un C grupām.

Vispārējā informācija

Konkurss notiks trīs vecuma grupās:
Konkurss notiks Jūrmalas mūzikas vidusskolas Lielajā zālē un Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē. Konkursu vērtēs starptautiska žūrija. Konkursa uzvarētāji saņems diplomus, laureāta nosaukumus un prēmijas. Žūrijai ir tiesības nepiešķirt visas prēmijas, dalīt vienu prēmiju starp vairākiem konkursantiem. Žūrijas lēmums nav apstrīdams un maināms. A, B un C grupas tiek vērtētas pēc 25 ballu sistēmas.

Konkursa otrajā kārtā dalībnieki spēlē ar orķestri.

Dalības noteikumi

1. Līdz 2016. gada 15. martam jāiesūta: Dokumenti tiek pieņemti arī elektroniskā formātā (e-pasta adrese: krisoja@inbox.lv).

2. Dalības maksa – (A grupa - EUR 30, B grupa - EUR 40, C grupa - EUR 50) līdz 2016. gada 15.martam jāiemaksā sekojošā kontā:

Latvijas Koncertaģentūra „MŪZA” (biedrība)
Jūrmalā, Smilšu ielā 7, LV-2015,
tālr. 29218992, fax 67764498,
Reģ. Nr. 40008010825,
Konts LV54HABA0551006764019,
Swedbank, kods HABALV22

Maksājumā obligāti jānorāda dalībnieka vārds uzvārds un grupa, kurā piedalās.

Uzturēšanās izdevumi

1. Visus ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki.
2. Nakšņošana - viesnīcās.