Notikumi:

2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009

2012

 • Jelgavas mūzikas vidusskola, sadarbībā ar Latvijas Klavieru skolotāju asociāciju 2012.gadā no 30.novembra līdz 1. decembrim organizēja I Starptautisko jauno pianistu konkursu Mūzikas varavīksne. Nolikums pieejams latviešu un angļu valodās. Obligāto skaņdarbu notis (PDF): A grupa (2.19MB), B grupa (2.41MB), C grupa (3.93MB).

 • 2012. gada 28. novembrī Saldus Mūzikas skola rīkoja Etīžu konkursu jaunāko klašu audzēkņiem. Konkursa programma un kontaktinformācija atrodama šeit.

 • 2012. gada 23.novembrī A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola sadarbībā ar Latvijas Klavieru skolotāju asociāciju organizēja VI Alfrēdam Kalniņam veltīto starptautisko pianistu konkursu. Konkursa nolikums pieejams šeit

 • 2012. gada 16. novembrī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 207. auditorijā plkst 15.00 notika pianista Jura Kalnciema CD Georgs Pelēcis. 30 prelūdijas klavierēm atvēršanas svētki Pasākuma afiša pieejama lejupielādei šeit.

 • 2012. gada 10. novembrī Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola sadarbībā ar Latvijas Klavieru skolotāju asociāciju organizēja Latvijas mūzikas vidusskolu pianistu festivālu-koncertu "Latīņamerikas mūzika". Koncerta programma pieejama lejupielādei šeit

 • 17. septembrī JVLMA Lielajā zālē noritēja Teofila Biķa 60. dzimšanas dienai veltīts piemiņas sarīkojums: plkst 17.00 tika demonstrēta filma par Teofilu Biķi, plkst.19.00 notika Prof. Teofila Biķa studentu koncerts. Pasākuma afiša lejupielādei pieejama šeit.

 • 2012. gada 22.-24. augustā Latvijas Klavieru skolotāju asociācija aicināja mūzikas vidusskolu audzēkņus, mūzikas augstskolu studentus, kā arī visu līmeņu klavierspēles skolotājus piedalīties Klavierspēles meistarklasēs Jūrmalas mūzikas vidusskolā. Informācija par pieteikšanos un norisi atrodama šeit. Norises plāns pieejams šeit

 • No 2012. gada 31. maija līdz 2. jūnijam Atbalsta fonds Muzicējam kopā ar draugiem un Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola organizēja X Starptautiskos bērnu un jauniešu kameransambļu festivālu – konkursu - Muzicējam kopā ar draugiem. Konkursa nolikums pieejams šeit.

 • No 2012. gada 29. aprīļa līdz 5. maijam Viļņā (Lietuvā) noritēja IX B. Dvarionas Starptautiskais jauno vijolnieku un pianistu konkurss. Papildus informācija pieejama šeit.

 • 2012. gada 18. aprīlī Daugavpils Mūzikas vidusskola sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldi un Latvijas klavieru skolotāju asociāciju rīkoja konkursu Viva la musica mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu Izglītības programmu Taustiņinstrumentu spēle, Pūšaminstrumentu spēle, Stīgu instrumentu spēle, Akadēmiskā dziedāšana audzēkņiem – solistiem. Konkurss bija veltīts J.Haidna 280 gadu jubilejai. Konkursa nolikums pieejams šeit

 • Mārupes Mūzikas un mākslas skola, Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība un Mārupes novada Dome 2012. gada 12. un 13. aprīlī organizēja N.Novikas VI Starptautisko Mazās kamermūzikas konkursu Mārupes Mūzikas un mākslas skolā. Lejupielādei pieejams konkursa nolikums un pieteikuma anketa. Dokumentācija angļu un krievu valodā atrodama šajā lapā.

 • Siguldas Mākslu skola “Baltais Flīģelis” sadarbībā ar L.Garūtas fondu un Siguldas Novada domi 2012. gada 14. martā organizēja II Starptautisko Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkursu. Konkursa nolikums atrodams šeit (latviski) un šeit (angliski).

 • Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola sadarbībā ar Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas atbalsta biedrību 2012. gada 10. martā organizēja II Brāļu Mediņu jauno pianistu konkursu Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā Rīgā, Kronvalda bulvārī 8. Konkursa nolikums pieejams šeit. Atskaite par konkursa norisi pieejama šeit

 • Sagaidot Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas 80 gadu jubileju IP Taustiņistrumentu spēle pedagogi 2012. gada 9.martā rīkoja konkursu „Latgales skicējums”. 1. konkurss bija veltīts J. Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas un izcilās latviešu pianistes un komponistes Lūcijas Garūtas jubilejām. Šis ir vienīgais konkurss, kurā regulāri skanēs Jāņa Ivanova mūzika, jo skola, nesot šī komponista vārdu, uzskata par savu pienākumu popularizēt Jāņa Ivanova klavieru mūziku. Tādā veidā tika aizsākta jauna tradīcija Latgales pianistu dzīvē – ik pēc 2 gadiem pulcināt mūzikas mīļotājus Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā. Konkursa nolikums pieejams šeit

 • 2012. gada 2.-3. martā Latgales priekšpilsētas mūzikas skola sadarbībā ar Latvijas Klavieru skolotāju asociāciju, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un Rīgas Austrumu izpilddirekciju organizēja starptautisko jauno pianistu konkuru „Mūsdienu klasika". Konkursa nolikums pieejams lejupielādei šeit.

 • 2012. gada 22. februārī Ventspils Mūzikas vidusskola organizēja Kurzemes reģiona mūzikas skolu pianistu konkursu "No prelūdijas līdz...". Konkursa nolikums pieejams lejupielādei šeit.

 • 2012. gada 9. februārī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē plkst. 11.30 notika Latvijas Klavieru skolotāju asociācijas pilnsapulce. Kopsapulces darba kārtībā - klavierspēles pedagoģijas aktualitātes, asociācijas organizatoriskie jautājumi un citas tēmas. Pēc sapulces - vidusskolu pēdējo kursu audzēkņu koncerts.

 • 2012. gada 2.-3. februārī Daugavpils Mūzikas vidusskola sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Daugavpils pilsētas domi, kā arī ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu rīkoja V Starptautisko Kameransambļu konkursu NOVA MUSICA. Konkursa nolikums pieejams lejupielādei šeit.

 • 2012. gada 25. janvārī Valmieras Mūzikas skola organizēja XVII Starptautisko jauno pianistu konkursu. Konkursa nolikums pieejams lejupielādei šeit (latviski) un šeit (angliski). Konkursa rezultāti: A grupa, B grupa, C grupa, D grupa.