Notikumi:

2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009

2015

 • 2015. gada 5. decembrī Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skola, sadarbībā ar Latvijas klavieru skolotāju asociāciju rīko III Starptautisko konkursu zēniem - mūzikas skolu izglītības programmas Klavierspēle audzēkņiem "Spēlē zēni!". Konkursa nolikums pieejams šeit (latviski) un šeit (angliski).

 • 2015. gada 3.-4. decembrī Daugavpils kultūras atbalsta biedrība un Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi, ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu rīko VII Starptautisko Kameransambļu konkursu NOVA MUSICA. Konkursa nolikums pieejams šeit.

 • 2015. gada 8. novembrī Latvijas Klavieru skolotāju asociācija sadarbībā ar Pāvula Jurjāna mūzikas skolu rīko Mūzikas vidusskolu audzēkņu festivālu. Festivāls notiks Pāvula Jurjāna mūzikas skolā Andra Mežgaiļa koncertzālē. Sākums – plkst.12.00. Festivāla programma saistīta ar tēmām – Dziesma. Deja. Daba. Katra mūzikas vidusskola iesniedz programmu, kuras kopējā hronometrāža nepārsniedz 15 minūtes. Pieteikumā jānorāda audzēkņa un pedagoga vārds, uzvārds, klase (vai kurss), programma un katra skaņdarba hronometrāža. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2015.gada 20.oktobrim. Festivāla kontaktpersona – Ingrīda Reinholde, e-pasts: ingrida.reinholde@inbox.lv tel.: 29252081

 • 2015. gada 4.-7. novembrī Kauņas pilsētas pašvaldība, Kauņas 1. mūzikas skola, Kauņas Aleksandra Kacanauska mūzikas skola un Kaņas Mika Petrauska mūzikas skola organizē 3. starptautisko jauno mūziķu konkursu "Kaunas Sonorum - 2015". Lejupielādei angļu valodā pieejams konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un informācija par naktsmītnēm.

 • No 2015. gada 20. līdz 22. augustam Latvijas Klavieru skolotāju asociācija aicina mūzikas vidusskolu audzēkņus, mūzikas augstskolu studentus, kā arī visu izglītības līmeņu klavierspēles skolotājus piedalīties Klavierspēles meistarklasēs Jūrmalas mūzikas vidusskolā. Vairāk informācijas - šeit. Meistarklašu norises plāns pieejams lejupielādei šeit

 • 2015. gada 16.-24. augustā Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola sadarbībā ar Francijas asociāciju Concerto Grosso, Daugavpils Latviešu Kultūras centru un Daugavpils Marka Rotko Mākslas centru rīko starptautiskos meistarkursus jauniem pianistiem, kā arī klavierspēles pedagogiem Daugavpils Piano 2015. Informācija un nolikums pieejami lejupielādei šeit.

 • 2015. gada 11. augustā Ineses Galantes fonds aicina visus interesentu apmeklēt pianista Matiasa Flecbergera meistarklases Jūrmalas Kultūras centrā. Matiass Flecbergers, kā arī vijolniece Lidija Baiha šajā dienā strādās ar konkursa "Ineses Galantes talanti" spožākajiem dalībniekiem. Informācija par norisi un dalībniekiem pieejama šeit. Fonds lūdz klausītājus reģistrēties šeit.

 • 2015. gada 22.-24. jūlijā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā norisināsies pianista Dmitrija Baškirova atklātās meistarklases. Informācija par meistarklasēm un norises plāns pieejami lejupielādei šeit.

 • 2015. gada 15.-17. aprīlī Daugavpils kultūras atbalsta biedrība un Daugavpils Mūzikas vidusskola sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Valsts kultūrkapitāla fondu, Daugavpils pilsētas domi rīkoja konkursu mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu jaunajiem solistiem – instrumentālistiem un vokālistiem VIVA LA MUSICA. Konkurss bija veltīts Johana Sebastiana Baha 330 gadu jubilejai. Konkursa nolikums pieejams lejupielādei šeit.

 • 2015. gada 27. martā Juglas Mūzikas skola sadarbībā ar Juglas Mūzikas skolas atbalsta fondu organizēja I jauno pianistu festivālu "DEBIJA 2015". Festivāla nolikums pieejams lejupielādei šeit.

 • 2015. gada 14. martā Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola sadarbībā ar Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas atbalsta biedrību organizēja V Starptautisko Brāļu Mediņu jauno pianistu konkursu Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā Rīgā, Kronvalda bulvārī 8. Konkursa nolikums pieejams lejupielādei šeit (latviski) un šeit (angliski).

 • 2015. gada 13. martā Jelgavas Mūzikas vidusskola sadarbībā ar Latvijas Klavieru skolotāju asociāciju organizēja II Starptautisko jauno pianistu konkursu Mūzikas varavīksne. Konkursa nolikums pieejams lejupielādei šeit (latviski) un šeit (angliski).

 • 2015. gada 25.-27. februārī Pāvula Jurjāna mūzikas skola, Pāvula Jurjāna mūzikas skolas atbalsta biedrība un Latvijas Klavieru skolotāju asociācija organizēja VI Starptautisko pianistu konkursu „JAUNAIS VIRTUOZS”. Lejupielādei pieejami konkursa nolikums latviešu un angļu valodās, kā arī pieteikuma veidlapas latviešu un angļu valodās.

 • 2015. gada 11. februārī JVLMA LMT kamerzālē plkst.11.30 noritēja Latvijas Klavieru skolotāju asociācijas kopsapulce. Aicināti tika visi asociācijas biedri, kā arī citi interesenti! Kopsapulces norišu plāns pieejams lejupielādei šeit.

 • 2015. gada 28. janvārī Valmieras Mūzikas skola sadarbībā ar Valmieras Kultūras centru un Valmieras pilsētas pašvaldību organizēja 20. starptautisko jauno pianistu konkursu Valmierā, kurš noritēja Valmieras Kultūras centra koncertzālē, Rīgas ielā 10. Konkursa nolikums pieejams lejupielādei latviešu un angļu valodās.

 • 2015. gada 21. janvārī Daugavpils kultūras atbalsta biedrība un Daugavpils Mūzikas vidusskola sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Valsts kultūrkapitāla fondu un Daugavpils pilsētas domi rīkoja konkursu mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu jaunajiem pianistiem – koncertmeistariem Jaunais koncertmeistars 2015". Konkursa nolikums pieejams lejupielādei šeit.