Komponistes Daces Aperānes recenzija par koncertu Jonkeros N.Y.

 
 

Savam koncertam jaunie mākslinieki bija sakārtojuši krāšņu buķeti ar 9 komponistu operārijām, dziesmām un duetiem.

Andžella Ķirse sniedza koncertam gaišu ieskaņu dziedādama dziļi līrisko Baibas monologu no Bruno Skultes lugas Pūt vējiņi. Viņas skaistais, plašais un skanīgais balss tembrs izteikti atplauka Toskas ārijā no Dž. Pučini operas Toska, kā ari Habanera dziedājumā no Ž. Bizē operas Karmena, pēdējo šarmanti atskaņodama ne oriģinālā franču, bet latviešu valodā. A. Ķirse arī izjusti nodziedāja Spīdolas āriju no Jāņa Mediņa operas Uguns un nakts, Mīmijas āriju no Pučini operas Bohēma un Segediliju no Karmenas.

Krišjāņa Norveļa pirmā dziedājumā - prologā no Jāņa Mediņa operas Uguns un nakts un Ralfa ārijā no Bizē operas Pertas skaistule bija saklausāms viņa balsij raksturīgi izlīdzinātais un īpaši zemajā reģistrā, samtaini dobjais un niansētais tonis. K. Norveļa lieliskā drāmatiskā iztēlē atklājās Leporello ārija no Mocarta operas Don Žuans, Bandžo dziesmā no Geršvina operas Porgijs un Besa, Bazilio ārijā no Dž. Rosini Seviļas bārddzinis, Dulkamāras ārijā no G. Doniceti operas Mīlas dzēriens un īpaši Filipa ārijā no Verdi operas Dons Karloss.

Koncerta kulminācija izveidojās divos duetos no Mocarta operām Burvju flauta un Don Žuans. Pamīnas un Papagēno duetā A. Ķirses un K. Norveļa balsīm piemīt valdzinošs un reti saskanīgs dzidrums. Cerlīnas un Don Žuana duetā solisti dabīgi un ar lielu sirsnību izstaroja nevien muzicēšanas, bet arī pierādīja teicamas tēlošanas spējas.

LNO iecienītā koncertmeistare Anna Roždestvenska pavadīja abus solistus ar lielu pārliecību un spožu drāmatisku izjūtu.