Latvijas Nacionālās Operas Ģildes muzikālais labdarības sarīkojums un izloze  
 
Visiem kas apmeklēja Latvijas Nacionālas Operas Ģildes š. g. 12. oktõbra labdarības sarīkojumu Longailandas Salas baznīcas sarīkojumu telpās, bija vienāds spriedums - ļoti patīkams mūzikāls sabiedriskais vakars.

Sarīkojumu zāle sveicināja daudzos glauni tērpušos ienācējus ar lapotu zaru un mazu spuldzīšu dekorējumu. Grezni apklātie galdi, rudeņa zelta krāsās dekorēti ar rozēm un svecēm solija cienastu. Iespaidīgais Latvijas Nacionālās Operas attēls uz skatuves un atvērtais flīģelis apstiprināja mūzikāla vakara solījumu.

Sarīkojuma vadītājs, Ivars Bērziņš, atklāja vakaru ar ceremoniālu sveču iededzināšanu un mazu pārskatu par LNO Ģildes darbību un tās neskaitamiem, gan praktiskiem, gan mākslinieciskiem ziedojumiem Latvijas Nacionālai Operai.

Sekoja paredzētais trīs Latvijas tenoru, Naura Puntuļa, Guntara Ruņģa un Miervalža Jenča, koncerts.
 
Tenori iesāka koncertu ar kopīgi dziedātu "Div' dūjiņas" A. Saukas apdarē. Tam sekoja J. Kalniņa, J.Vītola, A. Žilinska, E. Dārziņa u.c. latviešu komponistu dziesmas. Otrā daļa bija veltīta Neapolitāņu dziesmām. Sajūsminātie klausītāji sumināja dziedoņus ar ziediem un nerimstošiem aplausiem.

Pēc koncerta, pie ģildes sarūpētām vakariņām, izlozēja iepriekš pārdotās loterijas biļetes.

LNOG ASV valdes locekļi kopā ar Latvijas mūziķiem;
Pirmā rindā no kr.: Brigita Klausa, Aija Pelše, Vera Siliņa, Laimdota Sausā, Aina Līdena, LNOG vicepriekšsēde Beatrise Rasuma, Grietiņa Brigmane un Edmunds Brigmanis; 
Otra rinda: Edvins Rasums, Oļģerts Balodis, Nauris Puntulis, Guntars Ruņģis, Juris Kulakovs un Miervaldis Jenčs; aizmugurē ar cilindru vakara vaditajs Ivars Bērziņš.
Trīs tenori: Nauris Puntulis, Guntars Ruņģis un Miervaldis Jenčs.


Izložu laimesta vinnētāji:

Marģers Pinnis, Sleepy Hollow, NY Ceļojums uz Rīgu
Arnolds Ruperts, Grand Rapids, MI  $1000 "Savings Bond"
Jānis Antons, Westmont, IL  Elzas Drujas glezna
Vija Mangule, E. Brunswick, NJ  LNO izrāde 2 personām


Viss sarīkojuma atlikums Latvijas Nacionālās Operas atbalstam.


V. S.