LNOĢ valdes vadības maiņas  
 
2003. gada pilnsapulcē, 19. jūlijā ģilde atvadijās no ilggadīgā priekšsēža, Ilgvara Spilnera. 
Ilgvars Spilners sekmīgi vadīja LNO Ģildi deviņus gadus. 
Savu atkāpšanos viņš motivēja, ka deviņu gadu kalpošana vienā sabiedriskā amatā ir jau pārāk ilgi un tā, lai arī sekmīga, neveicina organizācijas tālāku attīstību. 
Zem viņa spējīgās vadības ģildei izdevās atbalstīt LNO ar dažām vērtīgākām un lielākām dāvanām, kā "Steinway" flīģeli un operas dekorāciju transporta kravas vilcēju ar segtu piekabi.
Par valdes priekšsēdi ievēlēja Beatrisi Rasumu. 
Beatrise Rasums ir bijusi valdes locekle kopš 1993. gada un priekšsēža vietniece kopš 1998. gada. Viņa ne tikvien sekmīgi kārtoja vispārējos ikdienas tekošos ģildes uzdevumus, bet bijusi iesaistīta ar savu līdzdarbību un vadošiem ierosinājumiem visos ģildes pasākumos. Ar LNO viņai ir bijušas tuvas saites jau no bērnības dienām jo tēvs bija operas solists, operdziedātājs prof. Viktors Stots.

Vēl citos amatos ievēlēja: 
Juri Padegu - priekšsēdes vietnieku, 
Aiju Blumfeldi - sekretāri, 
Grietiņu Brigmani - kasieri, 
Edmundu Brigmani - "Ziņu" redaktoru. 

Edvīns Rasums turpinās darbu kā dator techniķis pārzinot biedru sarakstus un LNO lapu.

Jaunievēlētā priekšsēde Beatrise Rasums pateicās aizejošam priekšsēdim Ilgvaram Spilnerim par ilggadīgo pašaizliedzīgo darbību ģildē, pasniedzot dāvanu.