Latvijas Nacionālās Operas direktors Andrejs Žagars Ņujorkā  
 

2005. gada 9. jūlijā Latvijas Nacionālās operas ģilde sarīkoja pieņemšanu LNO direktoram Andrejam Žagaram Ņujorkas pilsētas centrā Jeiles kluba (Yale Club) telpās, kas ir viens no vecākiem universitāšu klubiem Ņujorkā. Pieņemšanā piedalījās ģildes priekšsēdētāja Beatrise Rasuma, valdes locekļi un citi operas atbalstītāji.

Latvijas Nacionālās Operas Direktors Andrejs Žagars Ņujorkā
Latvijas Nacionālās Operas Ģildes valde rīkotajā pieņemšanā Ņujorkā (no kreisās): Aija Pelše, Vera Siliņa, Olģerts Balodis, Laimdota Sausais, Juris Padegs (LNOĢ priekšsēdētājas vietnieks), Ēriks Niedrītis, Andrejs Žagars, Beatrise Rasums (LNOĢ priekšsēdētāja), Edvīns Rasums, Edmunds Brigmanis, Ivars Bērziņš, Grietiņa Brigmanis, un Marta Prāmniece

Pieņemšanas sākumā dalībniekiem bija izdevība iepazīties ar viesi neformālā gaisotnē pie glāzes vīna. Oficiālo daļu atklāja ģildes priekšsēdētājas vietnieks Juris Padegs ar īsu uzrunu, norādot uz spīdošo atsauksmi, ko guvusi A. Žagara iestudētā ‘Pīķa dāmas” izrāde šīs vasaras Rīgas operas festivālā. J. Padegs atzīmēja, ka ģilde kopš dibināšanas 1992. gadā ir saņēmusi ziedojumos kopā turpat $1 miljonu dolāru operas atbalstam un ka pašreiz ģildes finansētos projektos ietilpst jaunas plašas datorsistēmas ierīkošana operā, Bruno Skultes operas „Vilkaču mantiniece” instrumentācija, uzvešana koncerta formā LNO un pēc tam Liepājā šī gada novembrī un ieskaņošanu kompaktdiskā. Turpināta arī tiek vairākgadīga atbalsta programma, vest bērnus no mazturīgām un šķeltām ģimenēm uz Rīgu un operu.

Pēc tam direktors A.Žagars saistoši pasniegtā ziņojumā iepazīstināja klausītājus ar operas līdzšinējo darbību un nākotnes plāniem.
Tuvākos nākotnes plānos ir piedalīšanās šī gada novembrī Latvijas kultūras festivalā Francijā „Pārsteidzošā Latvija” (Etonnante Lettonie) ar „Pīķa dāmas” izrādēm Bordo operas namā. LNO jaunā sezona sāksies 11. septembrī ar izcila dziedoņa Kārļa Zariņa jubilejas koncertu. Pēc tam 10 pagājušos gadus pēc operas nama restaurācijas atzīmēs ar gadadienas nedēļu, kuras laikā būs gala koncerti 28., 29. un 30. septembrī; pēdejais būs simfoniskās mūzikas koncerts īpašā viesa Marissa Jansona vadībā.
LNO lielākais iecerējums ir Richarda Vāgnera tetroloģijas „Nībelunga gredzens” uzvedums nākošos gados sadarbībā ar Straptautisako Bergenes festivālu „Festpillene” Norvēģijā. Pirmās tetreloģijas operas „Reinas zelts” pirmizrāde notiks LNO 2006. gada 21. aprīlī

Pēc izsmeļošā ziņojuma A. Žagars, atbildot uz dalībnieku jatājumiem, pārrunāja latviešu komponistu operu uzvešanu LNO ņemot vērā LNO centienus sniegt publikai dažādu repertuāru.

Noslēgumā dalībnieki pateicās direktoram A. Žagaram par devīgi sniegto informāciju par LNO, ģildes sarūpēto ziedojumu saņēmēju, un atzina, ka tā veicinās ģildes turpmāko darbību.