Miljona dolāru gada balle 2006. gada 13. oktobrī  
 


IESPAIDI PAR MILJONA DOLĀRU BALLI

Neskatoties uz salto rudens dienu un māņticīgo bažām par piektdienu ar trīspadsmito datumu, svētku vakars izdevās sekmīgi. Tēls smokingā ar cilindra cepuri galvā (valdes loceklis Ivars Bērziņš) sveica viesus pie ieejas durvīm. Veikli cilindru no galvas rāvis un dziļi klanoties, viņš lūdza viesus ienākt greznajās DuPont mājas telpās. Iespēju izmantot šīs telpas, kas tagad ir daļa no New York Institute of Technology, izkārtoja Vija Bērziņa kura pieder pie akadēmiskā mācības spēka.

Jautrajā kokteiļu stundā, vīns plūda gan sarkans, gan balts un viesi apbrīnoja elegantās telpas. Agri vēsais laiks diemžēl liedza izmantot skaistos dārzus kokteiļu baudīšanai. Vakars bija labi apmeklēts; atnākuši bija visi, iepriekš pieteikušies viesi. Kad viesi bija baudījuši pirmos dzērienus ar aukstām un karstām uzkodēm, tie tika aicināti galvenajā balles zālē pie krāšņajiem galdiem, kurus Rita Juzupa ļoti eleganti bija rotājusi ar rozēm un citiem skaistiem ziediem.

Vakara svinīgā daļa sākās ar LNO ģildes priekšsēdes Beatrises Rasumas uzrunu, kurā viņa uzsvēra ģildes labvēļu nopelnu sasniegtajam miljonu dolāru slieksnim un aicināja pacelt šampānieša glāzes par godu visiem LNOĢ ilggadīgajiem, uzticīgajiem atbalstītājiem. Sekoja direktora Andreja Žagara svētku runa, latviski un pēc tam, nelatviešu viesiem, angliski. A. Žagars pateicās LNOĢ par atbalstu gan sākotnējā operas nama atjaunošanā, gan arī turpmākajos gados, ieskaitot finansējumu pašreizējai radikālajai datorsistēmas modernizācijai. Andrejs Žagars uzsvēra Latvijas operas ievērojamos sasniegumus operas pasaulē, īsajā laikā ievietojoties starp labākajiem un progresīvākajiem operas namiem Eiropā. Oficiālās daļa noslēdzās ar valdes locekļa Dr. Ērika Niedrīša apsveikumu un ziediem priekšsēdei Beatrisei Rasumai par ļoti sekmīgu ģildes vadību.

Programma turpinājās ar solistu priekšnesumiem - gan izvilkumiem no operām ar komisku teātra spēli, gan solo ārijām un latviešu komponistu darbiem. Koncerta sākumā Krišjānis Norvelis dramatiski un pilnskanīgi nodziedāja Jāņa Mediņa prologu no operas “Uguns un nakts.” J. Mediņa romantiskā solo dziesma “Aizver actiņas un smaidi” liriski skanēja K. Norveļa smalkjūtīgajā interpretācijā. Antra Bigača gaiši un vijīgi nodziedāja Jāzepa Vītola skaisto „Mirdzas dziesmu” un pacilājošā rakstura Alfrēda Kalniņa dziesmu “Tev.” Koncertmeistars Gints Bērziņš eleganti nospēlēja minēto dziesmu pavadījumus. Operas mākslinieki dziedāja Rosīnī, Bizē, Mocarta un citu komponistu pazīstamās operu ārijas un duetus ar lielu izjūtu un izcilu mūzikalitāti. Īpaši atmiņā palicis Isabelas un Mustafa duets no Mocarta operas “Itāliete Alžērijā”, kurā abi solisti pierādīja spožu tēlošanu un vokālo meistarību. Ar savu klavierspēli Gints Bērziņš allaž sniedza ļoti krāšņus, niansētus pavadījumus. Koncerta beigās A. Bigača un K. Norvelis raiti nodziedāja latviešu komponista Pētera Plakīda ritmisko latviešu tautas mūzikas solo dziesmu „Kas dimd, kas rīb?” (Pats komponists bija devis abiem solistiem atļauju savu dziesmu atskaņot kā duetu.) Noslēgumā klausītāji pateicās māksliniekiem par skaisto koncertu ar daudz sirsnīgiem aplausiem.

Vakara saviesīgā daļā, viesi baudīja bagātīgas vakariņas, un trīs vīru orķestris spēlēja deju mūziku it kā būtu liela kapella, sekmīgi ierosinot viesus izmantot deju grīdu. Bet elegantam, jaukajam vakaram likās negaidīti ātri pienāca beigas. Ar nožēlu viesi vēl kavējās ilgi atvadoties, bet arī apzinoties ka operai devuši nepieciešamu palīdzību un ka ir vēl daudz talantu un inscinējumu, kas nekļūs realizēti, ja LNO ģilde tiem nesniegs devīgu roku.

LNO ģildes valde sirsnīgi pateicās visiem sarīkojuma apmeklētājiem, ziedotājiem, māksliniekiem un darba darītājiem.

Dace Aperāne un Gita Padegs


Vakara rīkotāji. LNOĢ valdes locekļi ar māksliniekiem


Vakara vadītājs Ivars Bērziņš ar kundzi Viju Bērziņu


LNOĢ priekšsēde sveic viesus blakus LNO direktors Andrejs Žagars


LNO direktors Andrejs Žagars tur svētku runu.


Dr. Eriks Niedritis apsveic priekšsēdi


LNO solisti Krišjānis Norvelis, Antra Bigača un pianists Gints Bērziņš