Pārmaiņas Latvijas Nacionālas operas ģildē  
 


LNOĢ valde 2006. gada 12. novembra sēdē apstiprināja vairākas maiņas: mainījās valdes priekšsēži un trīs citi valdes locekļi. Priekšsēde Beatrise Rasuma pēc trīspadsmit gadu veiksmīgas darbības savu amatu nodeva priekšsēdes vietniekam Jurim Padegam.

 


Ģildes līdzšinējā priešsēde Beatrise Rasuma un
jaunais priekšsēdis Juris Padegs

Beatrise Rasuma strādāja kā Ģildes iecienīta priekšsēde pēdējos trīs gadus, pirms tam daudzus gadus kā priekšsēža vietniece. Šie gadi ir bijuši Ģildei ļoti sekmīgi. Viņas vadībā tika sasniegts miljona dolāru slieksnis līdzekļu vākšanā Latvijas Nacionālai operai par labu. Audzis ir arī biedru skaits. Beatrise Rasuma tika sveikta ar cildeniem vārdiem, ziediem un šampānieša glāzi un valdes pateicību, ka viņa kopā ar vīru Edvīnu nebūs pārāk tālu, bet abi paliks Ģildes padomē.

Juris Padegs pēdējos trīs gadus ir bijis priekšsēdes vietnieks un aktīvs sakarnieks ar LNO darbiniekiem, pašam bieži esot Rīgā. Liels operu cienītājs un apmeklētājs gan Eiropā gan Ņujorkā, Juris Padegs pieņēma valdes vienbalsīgo apstiprinājumu, izsakot apņemšanos ar valdes un padomes palīdzību turpināt Beatrises Rasumas vadīto līdzšinējo veiksmīgo darbību.

Jaunā priekšnieka vietniece būs Aija Pelše, kas ir darbojusies Ģildē vairāk kā desmit gadu un ir pazīstama kā enerģiska Ņujorkas latviešu kora priekšniece. Jauno valdes locekļu Michaela Izraela, Andra Padega un Pētera Vecrumbas kanditatūras valde ar aplausiem apstiprināja. Valdes locekle Vera Siliņa, aizejot no valdes, pieņēma uzdevumu revīzijas komisijā.

Sēdes noslēgumā jaunā valde pārrunāja vadlīnijas Ģildes turpmākam darbam, kas ir balstīts uz Ģildes veicinātāju atsaucību.


Sēdes dalībnieki. Pirmā rindā no kreisās: Vera Siliņa - jaunā revīzijas komisijas locekle, Aija Blūmfelde - sekretāre, Juris Padegs - jaunais priekšsēdis, Aija Pelše - jaunā priekšsēža vietniece, Andrejs Jansons - padomes loceklis. Otrā rindā no kreisās: Jānis Reikmanis - revīzijas komisijas loceklis, Edgars Zālīte - valdes loceklis, Gita Padega - valdes loceklis, Andris Padegs - jaunais valdes locklis, Ivars Bērziņš - valdes loceklis, Beatrise Rasuma - līdzšinējā priekšsēde un jaunā padomes locekle, Pēteris Vecrumba - jaunais valdes loceklis. Fotografēšanās brīdī nebija klāt Edvīns Rasums.