LNOG 2000. gada izloze  
 
Ģildes valdes organizētā izloze bija ļoti sekmīga dodot $11,500 lielu ienākumu.
Izloze notika 3. decembrī Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes namā, Yonkeros,
Ņujorkā, sekojot Ņujorkas latviešu kora Adventa koncertam! Laimestus izvilka
kora soliste Hanna Līna Vos.
Izlozes laimētāji bija:
Angelika Jēgere (St. Paul, MN), ceļojums "Rīga 800" viena lidojuma biļete.
Ilga un Freds Harperi (San Clemente, CA) opala un zelta aproce.
Biruta Antonija (Brooklyn, NY)  J. Cielava glezna "Pie operas".
Gunars Vēveris (Dayton, OH) LNO 2 biļetes operas izrādei.
Ivars Antens (Palantine, IL) latviskiem rakstiem izrotāta keramikas vāze.