Nīkrāces pamatskolas skolnieku viesošanās LNO  
 

Foto: Edmunds Mickus

 

Centīgākie un sekmīgākie Nīkrāces pamatskolas (Kurzemē) 28 skolnieki no visām deviņām klasēm viesojās Latvijas Nacionālajā Operā uz komponista Jāņa Lūsēna "Putnu opera" izrādi. Šādu, jau par tradīciju kļuvušu, apbalvojumu šoreiz ar ziedojumu Latvijas Nacionālās Operas ģildei (ASV) samaksāja tās biedre Aija Spilnere, kura dzīvo ASV, bet joprojām ir Nīkrāces "Gaiļu" īpašniece.