Dina Konstantinova
Guntars Prānis
Māsa Doroteja CCR
Andis un Henisa Meieri
Inga Kluce
Aivars Zariņš
Diāna Jansone
Inese Ziemele
Solvita Pavloviča
Ivo Pavlovičs
Dita Bērziņa
Ieva Prāne
Elija Kapicka
"Ora et cantate"
Inese Cepleniece
Edīte, Jānis,
Egija, Kristiāna

Edite, Janis, Egija, Kristiana

psolītās paradīzes nojausma.

Manuprāt, šajā laika posmā, kad pati vasara ir briedumā, kad vienviet ir sabraukuši cilvēki, kas mīl Dievu un mūziku, Āraiši kļūst par Dieva apsolītās paradīzes mazu nostūrīti tepat zemes virsū. Debešķīgie psalmu dziedājumi, cilvēku atvērtās sirdis, dabas skaistums te saplūst un elpo pārdabiskā mierā, kurš atveseļo ne tikai garu, bet arī miesu. Šajā laikā iespējams sakārtot sevi, attiecības ar Dievu, ar savu ģimeni. Tieši ģimenēm svētīgais kopā būšanas laiks ir kā labi attiecību vitamīni visam gadam. Manai ģimenei ikgadējās Gregorikas nedēļas Āraišos ir kļuvušas par dzīves neatņemamu sastāvdaļu. Žēl tikai, ka tā ir tikai nedēļa gadā, bet varbūt tieši tāpēc tik dārga!


Telefons: +371 29489491, e-mail: gregoriano@inbox.lv