Dina Konstantinova
Guntars Prānis
Māsa Doroteja CCR
Andis un Henisa Meieri
Inga Kluce
Aivars Zariņš
Diāna Jansone
Inese Ziemele
Solvita Pavloviča
Ivo Pavlovičs
Dita Bērziņa
Ieva Prāne
Elija Kapicka
"Ora et cantate"
Inese Cepleniece
Edīte, Jānis,
Egija, Kristiāna

Inga Kluce


opība:

“Ir grūti to izskaidrot... vienkārši jūti, ka tev te ir jābūt!

Āraišos var izjust īpašu kopību. Es vēroju, kā gadu no gada ģimenes brauc uz šejieni.

Lieli un mazi ir gatavi dzīvot visai pieticīgos apstākļos, lai tikai būtu kopā. Ir tik patīkami redzēt kā mēs – tik daudzi un dažādi cilvēki – šajā nedēļā ne tikai dziedam, bet izdzīvojam ikdienu kopā, tādējādi kļūstot par vienu lielu Āraišu ģimeni”, savās pārdomās dalās Tukuma ev.lut. baznīcas jauktā kora diriģente Inga Kluce.


Telefons: +371 29489491, e-mail: gregoriano@inbox.lv