ziņas
vadītāji/lektori
  Guntars Prānis
Elijs Godiņš
Māsa Doroteja CCR
Jānis Bitāns
vēsture
Nedēļas ietvaros
Intervijas
  Dina Konstantinova
Guntars Prānis
Māsa Doroteja CCR
Andis un Henisa Meieri
Inga Kluce
Aivars Zariņš
Diāna Jansone
Inese Ziemele
Solvita Pavloviča
Ivo Pavlovičs
Dita Bērziņa
Ieva Prāne
Elija Kapicka
"Ora et cantate"
 
Foto
  Āraišu baznīca un tās apkārtne
Lekcijas un mēģinājumi
Lūgšanu stundas
Svētdienas skola
Garšīgie mirkļi
Talantu vakari
Sarunas un diskusijas
Daudz laimes dzimšanas dienā!
Saiknes
Ieraksti
Ziedojumi
Telefons: +371 29489491, e-mail: gregoriano@inbox.lv