Guntars Prānis
Elijs Godiņš
Māsa Doroteja CCR
Jānis Bitāns
Jānis Bitāns
  • 1996. gadā absolvēja LU Teoloģijas fakultāti.
  • Mācītājs Saldus Sv. Jāņa ev. Lut. draudzē no 1995. 2002. gadam.
  • No 1996.-2003. gadam Saldus Sv. Gregora kristīgās kalpošanas skolas direktors un lektors.
  • Kopš 1997. gada organizē Saldū laju rekolekcijas.
  • Kopš 2002. gada mācītājs Liepājas Sv. Annas ev. Lut. draudzē.


Telefons: +371 29489491, e-mail: gregoriano@inbox.lv