Gregorikas nedēļas laikā ikvienam cilvēkam ir iespēja iepazīt gregoriskos dziedājumus praktiski mēģinājumos dziedot no senajiem nošu pierakstiem un piedaloties 4 reizes dienā stundu lūgšanās turpat blakus Āraišu baznīcā.
Tāpat dalībniekam ir iespēja katru dienu klausīties lekcijas. Tēmas visbiežāk ir saistībā ar gregoriskajiem dziedājumiem un to vēsturi, bet ne tikai - tiek piedāvātas arī citas interesantas tēmas, saistītas ar garīgo dzīvi.
Vairākas reizes nedēļā notiek dalībnieku sadraudzības vakari, kuru gaitā ikvienam ir dota iespēja nākt klajā ar kādu radošu aktivitāti: skaitīt pašsacerētu dzeju, dziedāt paša komponētas dziesmas, spēlēt dažādus instrumentus, stāstīt interesantus gadījumus, spēlēt teātri…Šie vakari ir īpaši. Tie paver iespēju vienam otru tuvāk iepazīt, atvērties, rast ceļu jaunai draudzībai un sniedz iedrošinājumu.


7.30 — LAUDES (Rīta lūgšana)
8.30 — Brokastis
9.30 — Lekcija, studijas (dažādu konfesiju garīdznieki)
Mēģinājums (Guntars Prānis)
11.45 — SEXT (Pusdienas lūgšana)
12.30 — Pusdienas

Brīvais laiks, mēģinājumi, klusā stunda u.c.

15.30 — Mēģinājums
17.00 — VESPER (Vakara lūgšana)
18.00 — Vakariņas
18.45 — Garīga uzruna (dažādu konfesiju garīdznieki)
Talantu vakari, ierakstu klausīšanās vakari, brīvais laiks.
21.30 — COMPLETORIUM (Nakts lūgšana)

Telefons: +371 29489491, e-mail: gregoriano@inbox.lv